Představitelé roudnické větve rodu Lobkowiczů, William Lobkowicz se synem a výkonnou ředitelkou House of Lobkovicz Beátou Hauser, navštívili představitele Ústeckého kraje. Celým dnem plným jednání je provázel náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák. Na stole byly možnosti budoucí spolupráce, a to zejména v kreativním využití technologií a inovací, ale také při budoucím rozvoji Ústeckého kraje, obzvláště Roudnice nad Labem a okolí.

Při setkání s hejtmanem Janem Schillerem vysvětlil William Lobkowicz svou filozofii: „Chceme veškeré své dědictví otevřít a zpřístupnit veřejnosti, podporovat inovace, vzdělávání, propojit historii a architekturu s lidmi, zaměřit se zejména na mladé.“

Hejtman ocenil strategické plánování a dlouhodobé vize, které tento šlechtický rod má ve vztahu ke svému majetku nejen na území Ústeckého kraje. Otevřel také otázku úpravy a vylepšení Řípu nejen jako Národní kulturní památky, ale také oblíbeného turistického cíle. William Lobkowicz mladší následně popsal již realizované úspěšné projekty, kterými byla např. digitalizace uměleckých děl. Právě digitalizace rodového dědictví je jednou z oblastí, na které by mohl Ústecký kraj spolu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem spolupracovat.

Pro rodinu Lobkowiczů je momentálně ve středu zájmu zejména Roudnice, kde vlastní zámek a kde by mohlo v budoucnu vzniknout evropské centrum knihovnictví ve vztahu k Roudnické lobkovické knihovně. Ta je s přibližně 65 000 svazky největší zámeckou knihovnou v České republice a patří k nejstarším šlechtickým knihovnám ve střední Evropě. Počátky knihovny sahají až do 14. století. Momentálně jsou knihy uloženy na zámku v Nelahozevsi, ale mohly by se do Roudnice vrátit.

(Úvodní foto: v čele hejtman Jan Schiller, vpravo William Lobkowicz starší, Beáta Hauser a William Lobkowicz mladší.)

(zdroj: kr-ustecky.cz)