Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (VK UJEP) slaví 10 let v nové budově a v nové podobě. Svoji činnost zahájila VK UJEP přesně 28. ledna 2013, kdy došlo ke sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově. Za tento čin dokonce obdržela ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Rok připomínání 10. výročí s sebou nese zajímavé benefity pro čtenáře. „Na každý desátý den v měsíci, počínaje lednem, je vyhlášena AMNESTIE DLUŽNÍKŮ. A tak každému, kdo již 10. ledna vrátí dlužnou knihu do knihovny u výpůjčního pultu, bude dluh odpuštěn,“ říká ředitel knihovny Mgr. Martin Pečiva.

Ač je v lednu v knihovně „zkouškové“ ticho, je pro návštěvníky připraveno několik zpestření ve formě dvou menších tematických výstav. První z nich nese název „Rok 2023 – EVROPSKÝ ROK DOVEDNOSTÍ“. Druhá expozice dostala název „KNIHOVNA JAKO PODPORA STUDIA A VĚDY“. „Výstava se zaměřuje na širokou nabídku služeb knihovny, které jsou k dispozici nejen studentům a akademickým pracovníkům, ale i široké veřejnosti,“ uvádí ředitel knihovny.

Na konec ledna je připraveno výjimečné online školení s lektory knihovny nazvané s nadsázkou „Ptejte se nás, na co chcete, my na co chceme, odpovíme“. Společná konzultace Jiřího Maška a Denisy Vrábľové proběhne ve čtvrtek 26. 01. 2023 od 10:00 h v prostředí MS TEAMS. Dvojice odborníků se bude snažit zodpovědět všechny dotazy z oblasti citací, rešerší a elektronických zdrojů.

(zdroj: ujep.cz)