Rodiče dětí ve věku od 4 do 18 let, které mají trvalé bydliště v Chomutově, si mohou požádat o příspěvek 800 korun na volnočasové aktivity dětí. Žádat o něj mohou rodiče elektronicky od začátku ledna až do konce října 2023.

„Příspěvek poskytne město každému zákonnému zástupci či opatrovníkovi dítěte, který doloží, že v roce 2023 uhradil úplatu za volnočasové aktivity svého dítěte. Město tak má za cíl podpořit aktivní trávení volného času. Příspěvek lze čerpat i na zájmové volnočasové vzdělávání, např. v základní umělecké škole nebo Středisku volného času Domeček,“ vysvětluje Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky.

Příspěvek bude vyplácen bezhotovostně na účet uvedený v žádosti. Žadatelé tedy nemusí chodit na město, vše si vyřídí elektronicky přes jednoduchý formulář. Příspěvky nelze vyplácet na pokladně magistrátu.

Bližší podmínky jsou zveřejněny na webové stránce https://granty.chomutov.cz

(zdroj: chomutov.cz)