Severočeská filharmonie Teplice uspořádala ve dnech 8. až 11. listopadu 2022 koncerty pro školy. Jednalo se o výjimečný projekt, který byl připravován v době těsně před pandemií covid-19, ale musel se odložit z důvodu následných hygienických opatření.

      Teplická filharmonie oslovila vynikajícího skladatele Tomáše Illeho a scénáristu Martina Pášmu, kteří mají bohaté zkušenosti s tvorbou koncertů pro školy v naší republice. Zadáním bylo vytvoření pořadu, který by připomněl pobyt Ludwiga van Beethovena a Johanna Wolfganga Goetha a jejich setkání v teplických lázních v roce 1812. Vznikl tak koncert pod názvem „Jsem Beethoven, vítejte v Teplicích! aneb hudebně literární listování lázeňskou knihou hostů“, obsahující hudbu L. van Beethovena i herecké výstupy známých herců, kteří vzájemným dialogem nejen přibližují mladým posluchačům problematiku vzniku hudebního díla, ale věrně vystihují povahové rysy obou významných osobností světové hudby a literatury. Protagonisty byli Svatopluk Schuller v roli Ludwiga van Beethovena a Zbyněk Fric jako Johann Wolfgang Goethe. Dialogy obou herců vhodně doplňovaly Beethovenovy skladby v podání Severočeské filharmonie Teplice pod vedením jejího šéfdirigenta Petra Vronského.

Premiéra pro teplické školy se uskutečnila sice již na podzim roku 2021, ale z důvodu covidových omezení se koncertů účastnila jen část teplických škol. V letošním roce teplická filharmonie oslovila nejen školy v Teplicích, ale v celém Ústeckém kraji. Zájem předčil očekávání, neboť všech 8 koncertů v Domě kultury v Teplicích bylo zcela vyprodáno a navštívilo je více než 4 tisíce dětí ze základních škol od Klášterce nad Ohří přes Chomutov, Most, Bílinu, Teplice, Krupku, Osek, Ústí nad Labem až po Děčín. Významnou motivací byla nabídka filharmonie, že školám bude proplacena doprava žáků autobusy do Teplic a zpět. Financování těchto nákladů pokryla Severočeská filharmonie Teplice z dotace Ústeckého kraje pod názvem Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje, který je právě určen i na svoz posluchačů na koncerty.

 

 

 

Ohlasy všech škol byly velmi pozitivní a všech osm koncertů se setkalo s velkým úspěchem, o čemž svědčilo i to, že všichni žáci pozorně sledovali průběh koncertu, což při obdobných koncertech nebývá vůbec samozřejmostí. Pro některé mladé posluchače byla návštěva koncertu první zkušeností s klasickou symfonickou hudbou a lze předpokládat, že zcela jistě ne poslední. Důkazem smyslu konání těchto koncertů je nejen zájem všech škol opět koncerty teplické filharmonie v příštích letech navštěvovat, ale též snaha seznámit žáky škol našeho kraje s bohatou kulturní minulostí i současností našeho regionu.