Na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole Varnsdorf se uskutečnilo slavnostní předání učeben odborného výcviku na Národní ulici, které prošly celkovou rozsáhlou rekonstrukcí. Ta vyšla na zhruba šest a půl milionu korun. Dodavatelská firma stihla rekonstrukci ve vysoké kvalitě a v rekordně krátkém čase. Práce na stavbě byly zahájeny v dubnu letošního roku a nyní v prosinci došlo k jejímu předání.

Nové prostory budou sloužit především žákům žádaných oboru Elektrikář a Mechanik elektrotechnik. Uvedení zrekonstruovaných učeben do provozu umožní škole opustit současné odloučené pracoviště, což by mělo přinést kromě zlepšení pracovního prostředí také značné úspory na platbách za energie. Slavnostní akt proběhl za přítomnosti krajské radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindry Zalabákové, zástupců stavební firmy Aleny Rozsypalové a Petra Paličky, místostarosty města Varnsdorf Jiřího Suchardy a ředitele školy Petra Kotuliče.

Prostory školy po rekonstrukci

 

(Úvodní foto: pásku přestřihli: (zleva) zástupkyně stavební firmy Alena Rozsypalová, krajská radní pro školství, mládež a sport Jindra Zalabáková a ředitel školy Petr Kotulič)

(zdroj: kr-ustecky.cz)