Objekt města v ulici Štefánikova využívaný Charitou Ústí nad Labem pro poskytnutí pomoci lidem v nouzi byl kompletně zasanován. Práce trvaly tři měsíce a vyšly na 1,8 milionu korun. Investiční akci z rozpočtu města připravily Městské služby Ústí nad Labem, jejím předmětem byla kompletní sanace vlhkého zdiva v prostorách prvního podzemního podlaží spočívající v odstranění vlhkem poškozených omítek, injektování zdiva proti vlhkosti, provedení minerálních síranoodolných podomítkových stěrek a sanančních omítek. Součástí prací byly i nutné demontáže a zpětné montáže topných těles, nutné úpravy elektroinstalací, výměna dveřních zárubní a výmalba prostor včetně provedení otěruvzdorných nátěrů. Těmto pracím předcházelo čištění a trasování rozvodů včetně kamerové zkoušky a vypracování projektové dokumentace. Cena investice činila 1 802 519 Kč včetně DPH.

Více informací o Domu Samaritán najdete na webových stránkách ústecké charity.

(zdroj: usti-nad-labem.cz)