2. prosince 2022 převzal Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA z rukou krajského radního pro oblast zdravotnictví Radima Laibla a předsedy krajského výboru pro zdravotnictví Milana Rychtaříka jmenovací list do funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, krajské příspěvkové organizace.

Slavnostního aktu se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit osobně také hejtman Jan Schiller, který novému řediteli popřál na dálku hodně štěstí: „Blahopřeji srdečně novému panu řediteli naší záchranky ke jmenování do funkce a přeji mu hodně sil a entusiasmu k dalšímu úspěšnému rozvoji naší prestižní příspěvkové organizace. Mám radost, že naváže na úspěšné působení svého předchůdce ve funkci a udrží tak kontinuitu a stabilitu v organizaci. Těším se na vzájemnou, jistě velmi prospěšnou, budoucí spolupráci.“ Po převzetí jmenovacího listu nový ředitel Petr Bureš představil zástupcům Ústeckého kraje a krajského úřadu svůj blízký tým spolupracovníků a proběhla krátká diskuse nad současností a budoucností důležité krajské příspěvkové organizace.

(Úvodní foto: Nový ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA, spolu se zástupci Ústeckého kraje a krajského úřadu.)

(zdroj: kr-ustecky.cz)