Už na konci příštího roku budou mít pacienti z Roudnice nad Labem i okolí k dispozici až tři desítky nových lůžek následné a dlouhodobé intenzivní péče. Investice skupiny Penta Hospitals za téměř 200 milionů korun tak přinese jednu z největších změn v místní nemocnici za poslední roky. „Naším cílem je, aby Nemocnice Roudnice nad Labem byla schopna poskytnout svým pacientům komplexní služby v oblasti intenzivní péče. Tedy od té akutní, až po následnou nebo dlouhodobou,“ vysvětluje důvod tak rozsáhlé investice Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals. Dosavadní intenzivní péče totiž byla v nemocnici zaměřena výhradně na pacienty v akutním ohrožení života. „Ti ostatní museli být převáženi například do Prahy nebo do Ústí nad Labem. To bylo samozřejmě nekomfortní nejen pro ně, ale i pro jejich blízké, kteří za nimi museli dojíždět desítky kilometrů.“ To vše je ale minulostí.

Nemocnice v rámci první etapy této rozsáhlé investice vybudovala již první část oddělení a nyní se rozjely v rámci druhé etapy hlavní stavební práce. Ty mají být dokončeny do prosince 2023, kdy by měla mít nemocnice k dispozici až třicet špičkově vybavených lůžek intenzivní péče. „Půjde o lůžka dvou typů. První část z nich tvoří následná intenzivní péče (NIP), druhou část budou tvořit lůžka dlouhodobé intenzivní péče (DIOP),“ říká ředitel roudnické nemocnice Peter Kysela.

Nové oddělení se bude rozkládat napříč třemi pavilony nemocnice a pro své zázemí využije i část nevyužívaných prostor. Jejich kompletní rekonstrukce pak nezahrnuje jen běžné stavební práce, ale také třeba instalaci moderního technologického vybavení jako je vzduchotechnika, datových sítí nebo centrálního rozvodu medicinálních plynů. Součástí projektu jsou i dvě nové přístavby k současným budovám. „Na chod nemocnice stavba žádný zásadní vliv mít nebude, nachází se totiž mimo běžné trasy návštěvníků a pacientů,“ říká ředitel nemocnice Roudnice nad Labem s tím, že v jedné z fází stavby dojde pouze krátkodobě k omezení provozu radiologie. To se ale samozřejmě nebude týkat akutních výkonů, ty pojedou dál bez omezení.

(Na fotografiích jsou již dokončené části nového oddělení NIP a DIOP vybudované v Roudnici n. L. v letošním roce během první etapy stavebních prací.)

(zdroj: pentahospitals.cz)