Město Litvínov přijalo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na nákup vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) města Litvínova osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany.

Poskytnutá dotace ve výši 94 500 Kč byla použita na nákup 2 ks zásahových oděvů, přilbu MSA Gallet F1 a 15 ks pracovního stejnokroje.

(zdroj foto: Facebook JSDH Litvínov)

(zdroj: mulitvinov.cz)