Odstavné plochy pro obytné vozy, tzv. stellplatzy, jsou důležitou součástí infrastruktury cestovního ruchu, kterou Ústecký kraj podporuje v rámci programu Podpora infrastruktury cestovního ruchu.

Nad přípravou strategie a plánováním dalšího rozvoje těchto ploch se na krajském úřadě uskutečnila schůzka zástupců Ústeckého kraje a německých partnerů. Krajský radní pro oblast finanční Ing. Jan Růžička přivítal Stefana Beckmanna a Jürgena Dieckerta z Německa, kteří se dlouhodobě a intenzivně věnují tématice stellplatzů a obytných vozů. Schůzky se zúčastnil Jan Černohorský ze společnosti FINASO, která poskytuje komplexní služby v oblasti karavaningu a je s německými partnery v úzké komunikaci. Právě zahrnutí stellplatzů na území kraje do německých portálů karavaningu a využívání standardizovaných technologií povede ke zvýšení zájmů návštěvníků ze západní Evropy v našich destinacích.

Během schůzky byly konkrétně diskutovány možnosti podpory investorů a vytipované lokality vhodné k vybudování dalších odstavných ploch pro karavanové stání, jde např. o jezero Milada. „Budování profesionálních stellplatzů, menších odstavných ploch a celkově rozvoj této části turismu chceme nadále z krajského rozpočtu podporovat prostřednictvím dotačních výzev. Vnímáme tuto infrastrukturu jako důležitou součást rozvoje cestovního ruchu v našem kraji,“ uvedl krajský radní Jan Růžička.

Zahraniční návštěva v Ústeckém kraji také navštívila dvě destinace a prohlédla si nově vybudované stellplatzy. V destinaci Krušnohoří si pak delegace prohlédla stellplatz u jezera Most. V Českém středohoří byli partneři ve Velemíně na stellplatzu pod Milešovkou.

(zdroj: stredohori.cz)