Se zahájením školního roku začala městská policie v rámci prevence kriminality rozdávat na všech základních školách žákům druhých tříd Zápisník AJAX. Jedná se o jakousi učebnici – pracovní sešit, který seznamuje děti s jednotlivými problematikami nenásilnou formou.

  Tato učebnice využívá věku, kdy už umějí číst, psát a stále rády přijímají nové vědomosti formou hry. Zápisníkem žáky provází policejní pes AJAX.

Strážníci-preventisté v říjnu rozdali druhákům 200 zápisníků. Do tříd budou pravidelně docházet každý měsíc a pracovat s dětmi. Zápisník obsahuje jednotlivá témata, která jsou vhodně zařazena vzhledem k věku žáků. V říjnu se malí školáci postupně seznámili s policistou, strážníkem a dopravní tématikou. Další měsíce budou začínat závažnější témata, jako šikana, alkohol, hazardní a počítačová kriminalita.

Projekt se na konci školního roku na školách společně s pedagogy vyhodnotí a děti dostanou různé věcné odměny. Ve třídě pak následně zůstane plyšový AJAX, který bude jejím maskotem.

(zdroj: jirkov.cz)