Podle statistik do onkologických zdravotnických zařízení nejčastěji docházejí pacientky, které se léčí s nádory prsu. Přestože se možnosti jejich léčby v několika posledních letech zdokonalily, jedním z nejefektivnějších faktorů, který značně zvyšuje šanci na úspěšné vyléčení, však zůstává prevence. Její nesporný význam připomíná také MUDr. Andrea Pásztorová z pražského Protonového centra, které se pacientkám s karcinomem prsu věnuje od roku 2015. 

 

 

Paní doktorko, téma samovyšetření prsu a preventivní prohlídky jsou každoročně připomínány právě v říjnu, měsíci, který je rakovině prsu věnován. Jak si ženy nejčastěji nádor (bulku) v prsu objeví?
     Nejčastěji je bulka objevená právě při preventivní prohlídce, na kterou žena přijde, a to buď při vyšetření ultrazvukem nebo při mamografickém vyšetření. Některé ženy, a není jich málo, si bulku nahmatají náhodně, např. při sprchování, aplikaci krémů apod.

Při kterých příznacích možného karcinomu prsu by měla každá žena zpozornět?
     Pokud si žena nahmatá bulku v prsu či podpaží nebo si všimne asymetrie prsů, sekrece z bradavky, případně jejího vtahování, měla by ihned kontaktovat svého gynekologa nebo praktického lékaře. V závislosti na lékařském rozhodnutí by ženy měly absolvovat pravidelné, onkologicky zaměřené prohlídky – mamografii (MMG) od 40. – 45. roku a ultrazvuk (UZ) prsů. Protože nádor může být delší dobu nehmatný, právě MMG nebo UZ ho dokážou odhalit.

Co na základě Vašich zkušeností prožívají ženy, kterým právě sdělily, že mají rakovinu prsu?
     Nejčastěji je to strach a nejistota, co bude dál, tyto pocity se asi objevují shodně u všech žen. Nicméně k nám na ozařování (radioterapii) již přicházejí pacientky, které si svou diagnózu vyslechly před několika týdny, jsou již po operaci a nějaké další onkologické léčbě typu chemoterapie. Naším úkolem je tedy spíše vysvětlit pacientce nutnost ozařování, jaké jsou jeho přínosy a výhody, nežádoucí účinky.

Jakým způsobem a kam pokročila léčba rakoviny prsu?
     Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, jeho léčba jde rychlými kroky dopředu. Tomuto onemocnění se věnuje velká pozornost a do léčby se dostávají modernější technologie jak medikamentózní, tak radiační. Protonová radioterapie je právě jedním z těchto velkých pokroků v léčbě ozařováním.

Velké množství žen dnes podstupuje tzv. prs šetřící operaci. Co to znamená?
     Jedná se o typ operace, kdy není při operaci odstraněn celý prs, ale pouze jeho část (nádor spolu s adekvátním množstvím zdravé tkáně). Tzn. kosmetický efekt je pak pro ženu po této operaci uspokojivější a ženy obecně tento typ operace pochopitelně preferují, pokud je ta možnost.

A co čeká ženu po operaci dále?
     Závisí samozřejmě na histologickém typu nádoru, druhu operace či věku pacientky. Podle toho pacientku může čekat po operaci chemoterapie, příp. biologická léčba, hormonální léčba nebo pooperační radioterapie (ozařování). U některých žen to může být pouze sledování.

Kterým ženám se při léčbě karcinomu prsu protonová terapie doporučuje?
     Cílem moderní onkologické léčby je vždy zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků. A právě toho se nám s protonovou léčbou daří velmi dobře dosahovat, zejména pak u pacientek s levostranným postižením, kdy potřebujeme ochránit srdce před nežádoucí dávkou záření.

Jak tedy vlastně funguje protonová radioterapie?
     V PTC využíváme moderní metodu tzv. tužkového skenování. Protonový svazek díky jeho fyzikálním vlastnostem umožňuje zacílit požadovanou oblast a významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů, což je největším benefitem protonové léčby. Výrazně se tak snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků léčby a zvyšuje se kvalita života pacientů po léčbě. V případě ozařování levého prsu můžeme velmi významně snížit nežádoucí ozáření srdce, věnčitých tepen, plic a druhostranného prsu. Tím předcházíme riziku vzniku srdečních onemocněních jako je např. infarkt myokardu, riziku vzniku plicních onemocnění apod.

Jak se pacientky na protonovou léčbu do Protonového centra (PTC) mohou dostat?
     Cest do PTC je několik. Nejrychlejší cestou je indikace pacienta na základě dlouhodobé spolupráce lékařů PTC s odborníky z onkologických center nebo jiných spolupracujících pracovišť. Další možností je, že pacientka sama zavolá na naši infolinku, nebo pošle e-mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin od nás dostane informace, zda je vhodná k protonové léčbě, a pokud ano, je objednána na vstupní konzultaci. Pacientka nás může kontaktovat kdykoli sama a bez doporučení lékaře.

Hradí protonovou léčbu zdravotní pojišťovny?
     Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. PTC má uzavřeny dlouhodobě smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami, a také pro zahraničí pacienty se slovenskými a vybranými evropskými pojišťovnami.

Od Vašich pacientek vím, že velkou pozornost v PTC věnujete také tzv. radiační dermatitidě. O co se jedná a setkají se s ní pacientky i při jiných způsobech ozařování?
     Radiační dermatitida je reakce kůže způsobená ozařováním. Setkají se s ní téměř všechny pacientky i u jiných druhů ozařování. Je proto důležité, aby pacientka byla o této reakci řádně poučena a již před zahájením ozařování začala o kůži pečovat. Každá pacientka se v Protonovém centru před zahájením léčby setká se sestřičkou, která ji náležitě poučí, jak o kůži pečovat a doporučí jí vhodné přípravky k ošetřování kůže. V průběhu radioterapie probíhají kontroly 1x týdně jak u lékaře, tak u sester, kontroluje se kožní reakce a případně se konzultují používané přípravky.

Tématem, o kterém se mluví daleko méně často, je rakovina prsu u mužů. Je protonová léčba v PTC určena také jim?
     Karcinom prsu u mužů je méně častým onemocněním, představuje 0,8 % všech karcinomů prsu. Může být však spojen s mutací genů, zejména BRCA 2 nebo BRCA 1, proto doporučujeme u všech nově diagnostikovaných mužských karcinomů prsu doplnit genetické vyšetření. Léčba mužských karcinomů prsu je v Protonovém centru vhodná na základě identických kritérií jako u žen.

Muži však nejčastěji kontaktují PTC v souvislosti s karcinomem prostaty, že…?
     Ano, karcinom prostaty je nejčastější diagnózou léčenou v našem Centru. V loňském roce se nám podařilo v renomovaném zahraničním odborném časopise publikovat data ze studie rozsáhlého souboru pacientů, kteří v našem centru absolvovali léčbu probíhající v pěti ozařovacích dnech, kdy se na léčbu chodí ob den. Dle výsledků můžeme říci, že dokážeme úspěšně vyléčit až 97 procent pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90 procent pacientů se středně rizikovými nádory prostaty. Pacienti mají po léčbě vysokou kvalitu života a riziko impotence, které je například po chirurgické léčbě vysoké, je velmi nízké. Inkontinence, tedy únik moči, se po protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia téměř nevyskytuje a riziko jejího vzniku, na rozdíl od operace, je menší než jedno procento.

Dala byste na závěr čtenářkám nějaké doporučení, jak karcinomu prsu nejefektivněji předcházet?
     Jak již zaznělo, velmi důležitá je prevence. Nezapomínat na samovyšetřování prsů, absolvovat doporučená screeningová vyšetření. Pokud se objeví jakákoliv změna v prsu, nebát se, prodlévat čas a okamžitě navštívit lékaře.

Jak se dostat do Protonového centra 

  • Protonové centrum se stalo v roce 2020 součástí Národního onkologického centra. Nejpřímější cesta je tedy ta, že pacientovi na příslušném onkologickém pracovišti doporučí léčbu v Protonovém centru a pacienta do Protonového centra lékaři objednají.
  • Další možností je, že pacient sám Protonové centrum kontaktuje: zavolá na infolinku +420 222 999 000, nebo pošle e-mailem dotaz na Klientský servis na pacient@ptc.cz. Do 24 hodin dostane informace, zda je vhodný k protonové léčbě, a pokud ano, je objednán na vstupní konzultaci. Pacienti mohou Protonové centrum kontaktovat kdykoli sami i bez doporučení lékaře.