Obec architektů ocenila rozsáhlou rekonstrukci glorietu v Růžové zahradě v Děčíně. V pondělí 31. října mu udělila cenu Malá modrá kostka v kategorii Rekonstrukce. Restaurátorské práce začaly na jaře 2020, celá akce byla kompletně dokončená v průběhu roku 2022. Gloriet se pro veřejnost otevřel ale již loni v září. Restaurátorské práce vyšly město na téměř 13,5 milionů korun, z toho 1,6 milionů činí dotace z Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví. Kromě samotné opravy glorietu probíhaly také sanační práce skalního masivu, na kterém památka stojí. Všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, patří velké poděkování.

(zdroj: mmdecin.cz)