Ve dnech 17.-20. 11. 2022 vždy od 10:00 do 15:00 hod. se konají dny otevřených dveří v Oboře Fláje. Vstup je povolen pro pěší a cyklisty jen po vyznačené trase na mapě (asfaltová komunikace Šumenské údolí – Zámecká křižovatka, Zámecká křižovatka – Dlouhá Louka), která je umístěna na vstupních branách Obory Fláje. Z důvodů bezpečnosti veřejnosti a klidu chované zvěře, žádáme o dodržování návštěvního řádu.

Lesy České republiky, s. p. Lesní správa Litvínov, držitel honitby a Zámek Koloděje, a. s. uživatel honitby

(zdroj foto: krusnohorci.cz)

(zdroj: mulitvinov.cz)