Další fenomenální zahraniční úspěch ve své historii zaznamenala v posledním zářijovém týdnu Severočeská filharmonie Teplice. V papežské Lateránské bazilice sv. Jana v Římě uvedla oratorium Nádech věčnosti, které k poctě sv. Ludmily složil a řídil teplický skladatel a dirigent Jan Zástěra.

Detail s Janem Zástěrou

Hvězdné bylo také obsazení. V hlavní roli svaté Ludmily vystoupila legendární operní pěvkyně Soňa Červená, která svůj part nastudovala v italštině. Skvěle jí sekundovali další čeští protagonisté – Lucie Hájková v roli Drahomíry, Petr Nekoranec jako Václav, Jiří Brückler v roli Boleslava a Jiří Hájek jako Jarmil. Severočeskou filharmonii doplnil Kühnův smíšený sbor. Scénické provedení v režii Jiřího Heřmana, uměleckého šéfa Opery Národního divadla Brno, připomnělo loňské 1100. výročí mučednické smrti české světice. Světová premiéra se konala loni v říjnu ve Vladislavském sále Pražského hradu. Jiří Heřman upravil vizuální stránku představení pro odlišný prostor baziliky, pozvaní hosté tak zhlédli trochu jinou podobu. Uvedení oratoria se stalo vyvrcholením dvoudenních oslav dvou českých světců sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily. Scénickému provedení skladby přihlíželo mnoho hostů v čele s ministrem kultury Martinem Baxou, reprezentujících naši zemi i Vatikán a stalo se jednou z největších kulturních akcí pořádaných při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie. Koncertu předcházela mše svatá k uctění památky patrona českých zemí sv. Václava v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, kterou celebroval litoměřický biskup Jan Baxant. Mši doprovodila opět hudba Jana Zástěry, teplických umělců v orchestru a zpěváků ze smíšeného sboru. Přítomní diplomaté byli ze zážitků v českém provedení nadšeni.


Skupina violoncell ve volném čase

A jaké zážitky si odnesli tepličtí protagonisté?
Jiří Zástěra, skladatel a šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky uvedl: „Oratorium není nakonec jen o Ludmile a o Václavovi jako spíše o nás, o pravdivosti a zodpovědnosti v tom, jak se díváme na svět, na ně, na sebe, na Boha a co si z toho všeho bereme pro sebe a pro ostatní“. Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice: „Pozvání ke koncertům v Římě a Vatikánu si nesmírně ceníme, a to nejenom proto, že v posledních dvou letech mnoho zahraničních koncertů bohužel odpadlo. Ty, které se konaly 28. a 29. září v bazilice sv. Petra ve Vatikánu a v Lateránské bazilice v Římě, se zapsaly do paměti Severočeské filharmonie Teplice také pro samotná místa konání. Není totiž vůbec obvyklé v těchto prostorách vystupovat. Zajímavostí je fakt, že v bazilice sv. Petra ve Vatikánu nemůže uspořádat národní mši každý zájemce. Pro Českou republiku je naprosto zásadní přítomnost oltáře sv. Václava přímo ve svatopetrské bazilice, která ji k tomuto zplnomocňuje. Bazilika patří k nejstarším na světě, postavena byla ve 4. století a dnes je hodnostně nejvyšším kostelem katolické církve. Až do 14. století bývala sídlem papeže a dodnes je kostelem římského biskupa, kterým je opět sám papež. V těchto prostorách bylo provedení oratoria umocněno scénickým pojetím příběhu, což bylo opět vysoce společensky hodnoceno“.

 

Zkouška v Lateránské bazilice

Magdaléna Jenčíková, manažerka orchestru, která se koncertního turné do Říma a Vatikánu zúčastnila: „Výjimečný umělecký, ale i osobní zážitek, znamenala pro všechny zúčastněné přítomnost pěvkyně Soni Červené. Ta se ve svých 97 letech zhostila role sv. Ludmily v oratoriu Nádech věčnosti, kterou pro tuto příležitost nastudovala v italštině. Chvíle, kdy v Lateránské bazilice usedla v kostýmu na trůn a kdy se později večerní bazilikou společně s hudbou nesl její hlas, patřily k mimořádným zážitkům. I po lidské stránce, neboť si všichni uvědomovali, že už samotná cesta do Říma, zkoušky a poté vystoupení není v takto požehnaném věku jednoduché zvládnout. O to více všichni ocenili houževnatost a obrovské charisma této ženy, jejíž přítomnost výsledek této umělecké produkce ještě zintenzivnila“.
Jana Vintrová, skupina violoncell: „Myslím, že pro mnoho z nás znamenaly tyto koncerty mimořádný zážitek. V minulosti jsme účinkovali v řadě prestižních koncertních sálů nejen v Evropě, papežské baziliky jsou ale naprosto výjimečné. Samotné prostory jsou z pohledu návštěvníka ohromující a hrát zde má jedinečnou atmosféru. Mše v bazilice sv. Petra konaná první den měla velmi silný náboj, který jsem prožívala nejen jako violoncellistka. A podobně silné pro mne bylo i provedení oratoria. Ve chvíli, kdy byl večerní koncert v plném proudu, navíc venku za zdmi nádherné Lateránské baziliky začala bouřka. Blesky prostupující skrz okna ve spojení s hudbou a celou dramaturgií večera vytvořily velmi intenzivní dojem“.
Petr Šíla, ředitel Trautzlovy umělecké společnosti, která spoluorganizovala obě hudební vystoupení: „Velmi mě těší, že toto monumentální dílo provedl náš teplický orchestr v čele s dirigentem Janem Zástěrou. Přítomní diplomaté a hosté několikrát konstatovali, že jsme v nich zanechali hluboký a nezapomenutelný zážitek. Myslím, že se nám společně podařilo výrazně zviditelnit Českou republiku a naše krásné město Teplice a ukázat, že má světu co nabídnout.“

Připravila: L. Richterová,
foto: archiv Severočeské filharmonie Teplice

(Úvodní foto: Severočeská filharmonie Teplice a Kühnův smíšený sbor v bazilice sv. Petra)