Tradiční prestižní ocenění za výjimečné občanské zásluhy o rozvoj kraje – Ceny hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2021 – znají své nositele.
Cena se každoročně uděluje v pěti kategoriích: regionální rozvoj, věda a výzkum, kultura, sport a sociální a zdravotní oblast, včetně záchrany lidského života. O udělení rozhodují krajští zastupitelé. Tradičním generálním partnerem akce je společnost NET4GAS, s. r. o.
Oceněni byli:

Oblast sociální a zdravotní, včetně záchrany lidského života – Mgr. Martina Vojtíšková (pomoc lidem v krizi, zakladatelka spolku Spirála).

Oblast regionálního rozvoje – předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Ing. Helena Veverková (projekty související s revitalizací krajiny v minulosti fatálně postižené důlní činností.)

Oblast kultury – hudební skladatel a muzikolog PhDr. Zdeněk Šesták (jeho profesní dráha je výrazně spjatá s územím Ústeckého kraje).

Oblast vědy a výzkumu – archivářka, historička a vysokoškolská pedagožka doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Oblast sportu – bývalý aktivní závodník, organizátor a propagátor cyklistiky Jaroslav Hrubý.

(Zdroj: ustecky.denik.cz)