Přípravy projektové dokumentace nové okružní křižovatky před obchodním centrem Na Soutoku v Litoměřicích finišují tak, aby mohlo být již v příštím roce požádáno o stavební povolení.  Do závěrečné fáze se dostávají i místy komplikovaná jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků. Stavba je dimenzovaná tak, aby s ohledem na vzrůstající intenzitu dopravy vyhovovala dalších třicet let.

     „Kruhová křižovatka bude mít čtyři ramena a dva jízdní pruhy tak, aby byla zajištěna co nejvyšší plynulost dopravy,“ ujistil starosta Ladislav Chlupáč. První rameno přivede dopravu z Tyršova mostu, druhé napojí obchodně průmyslový areál, třetí vozidla jedoucí od terezínské křižovatky a čtvrté galerii Na Soutoku. „Pamatujeme přitom i na zvýšení bezpečí chodců,“ upozornila vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková. Směrem k hotelu Helena totiž bude vybudován nový přechod pro chodce. Bezpečná cesta pro pěší povede i po pravé straně z Tyršova mostu směrem k hotelu Helena. Zde chodník na rozdíl od protější strany dosud chybí.

Město v příštím roce bude připraveno požádat o stavební povolení. S aktuální podobou tzv. turbulentní kruhové křižovatky již vyjádřily souhlas jak dopravní policie, tak i Ředitelství silnic a dálnic ČR jako vlastník komunikace. Ačkoliv ještě nejsou vyčísleny náklady stavby, je pravděpodobné, že bude muset jít o investici města. O jejím případném zařazení do rozpočtu Litoměřic tedy v příštím roce rozhodnou nově zvolení zastupitelé.

Autor: Eva Břeňová

(zdroj: litomerice.cz)