V prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje se uskutečnila konference pro školní metodiky prevence, výchovné poradce a další zájemce z řad pedagogických pracovníků na téma Duševní zdraví na dosah. Konferenci pořádala Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje ve spolupráci s Ústeckým krajem v rámci krajského projektu Cestou podpory za duševním zdravím v Ústeckém kraji.

Konference se zaměřovala na tematiku primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních. Na setkání vystoupili odborníci v oblasti psychoterapie a krizové intervence i ředitelé škol nacházejících se na území Ústeckého kraje. Přednášející se také podělili o své zkušenosti a příklady dobré praxe.

      „Duše každého člověka je velmi křehká. Je proto nutné, abychom o ni pečovali, hýčkali ji a dokázali odolávat negativním vlivům, které na ni působí. Všichni víme, že nejkřehčí je duše dítěte. Děti mnohdy neznají způsob, jak se vypořádat se stresem, krizemi, traumaty či sociálně patologickými jevy. Je na nás, dospělých, abychom jim pomáhali a ukazovali cestu, kterou se mají vydat, pokud se dostanou do jakkoliv nepříjemné či tíživé situace,“ řekl hejtman Jan Schiller, který akci osobně podpořil.

(zdroj: kr-ustecky.cz)