První etapa revitalizace žateckých hradeb, přesněji vzniku procházkové trasy kolem historického centra, by měla začít na jaře roku 2023. Tehdy by měla být známá dodavatelská firma.

Celá revitalizace prostoru pod hradbami je rozdělena do tří etap. V té první se bude upravovat prostor od divadla po Kněžskou bránu. Druhá etapa řeší svahy pod pivovarem od Kněžské brány po Nádražní schody. Ve třetí etapě se počítá s úpravou prostoru po obou stranách ulice Pod Střelnicí. Výsledkem má být promenádní trasa kolem hradeb, na níž budou opravené a doplněné cesty, nový mobiliář, moderní osvětlení a zcela obnovená zeleň.

Finanční náklady na vznik okružní procházkové trasy kolem hradeb zatím nejsou přesně vyčíslené, vyplynou z výběrových řízení na dodavatele jednotlivých etap. Na I. etapu se předběžně počítalo v městském rozpočtu s částkou 15 milionů korun.

(zdroj: mesto-zatec.cz)