Hledání úspor i alternativních zdrojů energie. Všechny nás kvůli energetické krizi v důsledku války čeká nelehká doba, proto i město Most připravuje plán, jak s energiemi nakládat úsporně. Dle vládou ČR zastropovaných cen budou platby za energie mnohonásobně vyšší než v předchozím období, což významně zasáhne i do rozpočtu města. Situaci je třeba řešit neprodleně. Zahájena byla modernizace veřejného osvětlení, výměna svítidel za úsporný typ LED a dokončena je projektová dokumentace na realizaci fotovoltaických elektráren na objektech města.

     „Při stávajících cenách energií je třeba rychle a efektivně reagovat. Musíme přijmout taková provozní a investiční opatření, kterými dokážeme co nejvíce eliminovat růst nákladů na energie. Zahájena proto byla první etapa modernizace veřejného osvětlení celkem 174 kusy svítidel v části ulic Budovatelů, Moskevská a SNP, kde dosažená úspora na spotřebě elektrické energie činí více než 70 %. Současně chceme na tuto akci požádat o dotaci ze státního rozpočtu z Národního plánu obnovy, kde by výše dotace mohla dosáhnout až k 65 % z uznatelných nákladů. Ve stejném trendu budeme pokračovat i v následujících letech v návaznosti na zpracovaný generel veřejného osvětlení. Dotace je víceletá a každý rok plánujeme čerpat dotaci v maximální možné výši 10 milionů Kč,“ přibližuje úsporná opatření primátor města Mostu Jan Paparega.

(zdroj: mesto-most.cz)