Úkolem Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti životního prostředí je mimo jiné zajistit dostatečnou ochranu evropsky významných lokalit. V současnosti je v působnosti krajského úřadu již 73 přírodních památek, 27 přírodních rezervací a dvě smluvně chráněná území. V letošním roce byly schváleny čtyři přírodní památky, a to Hovězí skály, Najštejnské bučiny, Buky na Bouřňáku a Pekelské údolí. Všechny čtyři přírodní památky jsou součástí evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Pro tyto památky je nutná zvláštní územní ochrana za účelem podpory populací zjištěných vzácných druhů lesních společenstev se vzácnými druhy živočichů, rostlin, popřípadě i hub.

     „V příštích dvou letech plánuje Ústecký kraj vyhlásit další čtyři přírodní rezervace a sedm přírodních památek, převážně na území Krušných hor,“ sdělila 1. náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková a dodala: „Přestože je Ústecký kraj považován za průmyslovou oblast, příroda je zde úžasná. Stav přírody má nepochybně vliv i na kvalitu života lidí.“

(zdroj: kr-ustecky.cz)