Kandidátní listinu Zdraví Sport Prosperita vede v Teplicích MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Nemocnice Teplice

„Moje vize je čisté, bezpečné a prosperující město, kam se budou mladí a vzdělaní občané po studiích vracet, ne odcházet. K tomu je ale potřeba mnoha konkrétních praktických kroků, které musí fungovat všechny dohromady. Jako lékaři je mi nejbližší samozřejmě oblast zdravotnictví a s tím souvisí nejen medicínská péče, ale i dopravní dostupnost nemocnice a polikliniky – vyřešení parkování u nemocnice a polikliniky je jedna z konkrétních priorit pro řešení. Se zdravotnictvím souvisí i otázka realizace investic do sportovní infrastruktury – stavět nebo alespoň rekonstruo­vat sportoviště. Pandemie covid-19 uká­zala nutnost existence fyzické zdatnosti a odol­nosti organismu zejména u dospělých. Mimo zdravotnictví se chceme soustředit na bezpečnost a pre­venci. A když to nepůjde jinak, tak i formou represe. S tím souvisí i čistota města a důraz na detail. Na ulicích nemusí být tak čisto jako v nemocnici, ale malinko více se k tomu při­blížit všechny jistě potěší.“

Volte Zdraví Sport a Prosperitu – volte číslo 3