V Roudnici nad Labem proběhlo veřejné setkání na téma studie nové lávky přes řeku Labe pro pěší a cyklisty. Architekti Petr Tej a Martin Rusina představili dvě varianty stavby, která by mohla umožnit bezpečnější propojení centra Roudnice nad Labem se sportovním a volnočasovým areálem na druhém břehu.

Zálabí je pro Roudničany lokalitou nedílně spojenou se sportem a volnočasovými aktivitami. Pro pěší a cyklisty je však dosud jedinou spojnicí mezi břehy most, spravován Ústeckým krajem, který jim bohužel nenabízí pocit bezpečí, jaký by si přáli. Řešením může být zbudování nové lávky přes Labe. Vedení města Roudnice nad Labem proto zadalo zpracování odborných návrhů podoby, které by tato stavba v budoucnu mohla mít. Představení výsledku architektonicko-urbanistické studie jejími autory z Bridge Structures a Rusina Frei architekti proběhlo 14. září v rámci veřejného setkání v Kulturním domě Říp. (Videozáznam prezentace můžete zhlédnout ZDE.)

Studie přináší návrh dvou možných variant přemostění Labe. Obě počítají s možností snadného propojení pěších i cyklistických tras jak v Roudnici, tak ve Vědomicích. V obou variantách jsou lávky umístěny na městských pozemcích a navrženy s ohledem na potřeby plavební dráhy, protipovodňových opatření i památkové ochrany městského panoramatu.

     První varianta překonává řeku v nejužším smysluplném místě mezi Štěpárnou na levém a sportovní halou na pravém břehu (na úvodním fotu).

Druhá varianta lávky využívá k překlenutí toku ostrovy v řečišti:

Více na https://1url.cz/2rGw6.

(zdroj: roudnicenl.cz)