Národní hřbitov před Malou pevností v Terezíně se opět po roce zaplnil profesionálními hasiči. Celkem 58 nových příslušníků a příslušnic Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje zde 19. září slavnostně složilo slib věrnosti.

Na této významné akci nechyběl ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Roman Vyskočil ani hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Mezi čestnými hosty byli také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, starosta Krajského sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiří Henc, ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje llja Deyl, ředitelka Územního odboru Litoměřice Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje Helena Pšeničková, starosta Terezína René Tomášek či ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Slavnostního aktu se zúčastnili také další představitelé veřejného a společenského života a pozvaní rodinní příslušníci.

Slavnostní složení služebního slibu je vyjádřením morálního závazku příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR vykonávat svědomitě službu při ochraně zájmů státu a společnosti.

(zdroj: kr-ustecky.cz)