Téměř rok trvala rozsáhlá rekonstrukce Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany. Slavnostního zahájení provozu budovy „A“ gymnázia se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Celkové náklady projektu, jež se uskutečnil pod hlavičkou Národního programu Životního prostředí, byly přes 24 milionů korun.

 

Předmětem rekonstrukce bylo prioritně snížení energetické náročnosti objektu a tím ušetření provozních výdajů za energie. Druhotným cílem projektu bylo zlepšení kvality objektu, zamezení zatékání, zlepšení vzhledu budovy (zvýšení atraktivity prostředí), zkvalitnění školního prostředí a podmínek pro vzdělávání. Velkou změnou prošel především plášť budovy, střecha či okna. Změny čekaly žáky také v interiéru (nové chodby se sníženým podhledem, úplné zpřístupnění moderních učeben biologie či chemické laboratoře). Z úprav se těší také učitelé, mají zvětšenou sborovnu a upravenou knihovnu.

 

Žáci v chemické laboratoři si pro hejtmana připravili pár pokusů

(zdroj: kr-ustecky.cz)