Aliance pro Ústí

Kandidátní listina – zde

 

ANO 2011

Kandidátní listina – zde

 

Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidátní listina – zde

 

Občanská demokratická strana

Kandidátní listina – zde

 

PRO! Ústí

Kandidátní listina – zde

 

Slovo lídra kandidátky – MgA. Richard Loskot

V Ústí nad Labem žiji prakticky celý svůj život a vždy jsem k němu měl pozitivní vztah. I během mého působení na univerzitě v Liberci jsem se domů vlakem vracel vždy rád. Pravdou ale je, že naše město nevzkvétá. Jak je možné, že jiná města investují a rozvíjejí se, ale v Ústí nad Labem nezvládáme ani to nejzákladnější? Na náměstí máme roky staveniště, chodníky se rozpadají, bordel nikdo neřeší, pocit bezpečí mizí a s občany se nikdo nebaví. Packalství, kam se podíváme.

S narozením mé druhé dcery jsem se rozhodl, že pokud chci být součástí změny, musím se více politicky zapojit. V PRO! Ústí jsem od jeho začátku a vím proto, že je to hnutí, které vždy přistupovalo k problémům města konstruktivně a odborně. Našemu hnutí současný stav města prostě nestačí. Chceme, aby město fungovalo, aby mělo směr, abychom na něj mohli být hrdí. Máme konkrétní a smysluplný program a máme odborníky, kteří vědí, jaké kroky je nutné pro rozvoj města podniknout. Hlavně ale máme dost odvahy a energie, abychom tyto kroky prosazovali.

 

Proč chceme uspět ve volbách

 • Chceme zlepšit kvalitu městského prostoru, připravit město na změny klimatu, zefektivnit investice, zapojit občany do chodu města a zásadně přepracovat systém údržby a úklidu města, aby konečně fungoval.
 • Zavedeme Technické služby města, které znamenají menší náklady na úklid i opravy, kvalitnější péči o majetek města. Město si samo dohlédne na pořádek.
 • Dopravní bezpečnost jako priorita města. Dáme důraz na zvýšení dopravní bezpečnosti kolem základních a mateřských škol.
 • Založit Kancelář architektury města. Ta bude zodpovědná za kvalitnější veřejný prostor, odborné plánování rozvoje města, ušetřené finance za nesmyslné projekty a špatnou zadávací dokumentaci.
 • Město se rozvíjí s ohledem na klimatickou změnu – udržitelná energetika a úsporné město, snižování emisí, důraz na zeleň i vodní prvky ve městě, podpora recyklace.
 • Promyšlené investice – město prosperuje, když smysluplně investuje, ne když hromadí peníze na účtech, jako je tomu nyní, kdy pravidelně nezvládáme proinvestovat skoro půlku investičního rozpočtu.
 • Město pomáhá školám při čerpání grantových prostředků. Všechny školy musí dosáhnout na kvalitní zázemí pro své žáky (od učeben, přes sportoviště až po jídelny).
 • Pomůžeme školám otevřít jejich sportoviště veřejnosti – proč stavět drahé nové sportovní komplexy, když kvalitních sportovišť máme ve městě dost.
 • Veřejné debaty s občany před každou zásadní rekonstrukcí nebo projektem.
 • Webový portál občana, kde si online vyřídíte téměř vše, co od města potřebujete.
 • Posílíme řady Městské policie a zvýšíme jejich motivaci pro práci. Za to ale očekáváme důsledné vymáhání zákonů a vyhlášek.
 • Rekonstrukce centra města počínaje Pařížskou ulicí – bezpečné a kvalitní centrum města tvořené na základě architektonické studie, na které můžeme být konečně hrdí.
 • Oživení střekovské náplavky – aby město mělo kontakt se svou ikonickou řekou a využilo potenciálu svého jedinečného nábřeží.
 • Rekonstrukce a oživení sídlišť – po vzoru jiných měst (např. Litoměřice) budeme usilovat o zkvalitnění života obyvatel panelových sídlišť: zelené plochy a odpočinkové zóny, efektivnější parkování, kontejnerová stání, úprava veřejných prostorů, volnočasové prvky, aj.

Naše priorita číslo 1

Kvalitní a příjemný veřejný prostor. V tom byla vždy i naše největší síla a odbornost.

Městský prostor je potřeba plánovat smysluplně, komplexně, s ohledem na lidi (zohledňovat potřeby seniorů, mladých lidí, rodičů s kočárky či vozíčkářů) a změny klimatu (rostoucí teploty, sucha atd.). K tomu ale město potřebuje kvalitní tým kolem městského architekta (dnes ani žádného nemá!). Už několik let proto usilujeme o zřízení Kanceláře architektury města, která se v mnoha jiných městech velmi osvědčila. V kombinaci se zřízením Technických služeb města, které by dohlédly na úklid a údržbu majetku města, věříme, že město dokážeme zásadně změnit.

Volte nás – volte číslo 10

 

PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

Kandidátní listina – zde

 

SPOLEČNĚ Ústí nad Labem

Kandidátní listina – zde

 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Kandidátní listina – zde

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou politické strany Trikolora

Kandidátní listina – zde

 

ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ

Kandidátní listina – zde

 

Vaše Ústí

Kandidátní listina – zde

 

Za lepší Střekov

Kandidátní listina – zde

 

Zdraví Sport Prosperita

Kandidátní listina – zde