ANO 2011

Kandidátní listina – zde

 

Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidátní listina – zde

 

Slovo lídra kandidátky – Ing. Lubomír Škarda

KSČM jde do voleb ve statutárním městě Teplice pod heslem „KSČM pro lepší Teplice.“ Lídrem kandidátky je ostřílený komunální politik Ing. Lubomír Škarda.

Za hlavní považuji udržení nízké nezaměstnanosti, v současné době, kdy hrozí krach řady firem z důvodu vysokých cen energií jde o přímou hrozbu. Je třeba udržet tradici lázeňství, zvýšit bezpečnost a čistotu města.

Pro řadu mladých lidí se stává stále obtížnější získání vlastního bydlení a často se zadluží na hodně dlouho aby získali byt, město by mělo poskytnou přímou pomoc.

V neposlední řadě je třeba zachovat ekologickou trolejbusovou dopravu za dostupné jízdné pro mladé lidi i seniory. Za třicet let práce v zastupitelstvu našeho města zde zůstává řada problémů, chtěl bych získané zkušenosti zhodnotit ve prospěch občanů města s heslem: Lepší Teplice jsou možné.

Proč chceme uspět ve volbách

 • Cílem našeho volebního programu je rozvoj ve všech sférách života našeho lázeňského města.
 • Prioritou je aktivní politika zaměstnanosti tak, aby se udržela nízká nezaměstnanost.
 • Doprava ve městě by pro obyvatele Teplice nad 60 let, žáky a studenty měla být zdarma.
 • Je nutné zvýšit možnost parkování na sídlištích i v centru města a to především stavbou parkovacích domů.
 • V dnešní době je nutné řešit zvýšenou kriminalitu v Trnovanech a v Řetenicích a zřízení azylového domu pro bezdomovce.
 • Součástí města musí být i lesoparky a cyklostezky a proto je nutné rekonstruovat lesoparky na Doubravce, v Řetenicích i v Třešňovém sadu.
 • Rušení a rozprodej mateřských školek se ukázalo jako neprozíravé. Proto chceme zvýšit možnosti umístění dětí předškolního věku.
 • Podpoříme mladé rodiny při získání bytu výstavbou startovacích bytů.
 • Naší prioritou je péče o seniory a důstojné stáří.
 • Budeme podporovat volnočasové programy a zvýhodněné vstupné na kulturní a sportovní akce pro seniory.
 • Sport a péče o zdraví je důležitou součástí našeho programu.
 • Podpoříme výstavbu koupaliště na dostupném místě pro široký počet obyvatel za dostupnou cenu.
 • Budeme pokračovat ve finanční podpoře sportovních oddílů.
 • A protože jsme lázeňské město, musíme samozřejmě pokračovat v rozvoji lázeňství a to s využitím finanční podpory od města, kraje, státu i EU. Při realizaci našeho volebního programu jsme připraveni spolupracovat se všemi, kterým opravdu jde o to, aby se nám v našem lázeňském městě dobře žilo.

Naše priorita číslo 1

Zvýšení bezpečnosti a čistoty města, cenově dostupná veřejná ekologická doprava

Volte nás – volte číslo 5

 

ODS spolu s TOP 09

Kandidátní listina – zde

 

Slovo lídra kandidátky – Bc. Hynek Hanza

Dobrý den, vážení Tepličané,

každé volby, tyto nevyjímaje, jsou časem bilancování a předvolebních slibů. Tak tomu je i v těchto dnech, kdy se kandidující politické subjekty předhánějí v často nereálných, i když líbivých slibech. To od nás nečekejte. Teplickou radnici vedeme téměř třicet let a víme, co reálné je, a co není. Také dobře víme, kde se věci daří posouvat kupředu, a kde to tak snadné a jednoduché není a je třeba hledat nové způsoby řešení. Teplická radnice byla pod naším vedením vždy stabilní, bez rozbrojů a krizí, a mohla se tak soustředit na potřeby občanů města, ať už naší zemi vládl kdokoliv či byla ekonomika státu na vzestupu, anebo v krizi.

Teplice stojí na pevných ekonomických, společenských a kulturních základech, které se nikomu a ničemu nepodařilo podrazit. Nastavili jsme zdravé hospodaření s kladným provozním výsledkem a dostatečnou finanční rezervou ve výši jednoho ročního rozpočtu jak na rozvoj, tak na překonání zlých časů.

Za čtyři roky jsme zrealizovali více než sto plánovaných investic ve veřejné infrastruktuře a rozvíjeli všechny oblasti v životě města. Máme jasný plán i vize do budoucích let a přes sto konkrétních záměrů a rozvojových projektů je připraveno k realizaci, resp. ku prospěchu našich občanů.

Nyní nás čeká zřejmě období dosti náročné. Mohu Vás všechny ubezpečit, že město je na tyto časy připraveno! Mohu Vám garantovat, že zachováme chod všech městských školních, kulturních, sportovních či společenských institucí tak, že nebudeme přenášet zvýšené náklady na občany a uživatele, resp. zachováme jejich provoz tak, jak jste na něj všichni zvyklí. Budeme také hledat způsoby, jak vám pomoci překonat tyto těžké doby.

Proto Vás vyzývám – využijte svého práva, přijďte k volbám. Právě že jenom Vy máte v rukou tu moc ovlivnit, jak naše Teplice budou v příštích letech vypadat, kam se budou ubírat, jaké nálady převládnou a jak dalece budeme spokojeně žít.

 

Proč chceme uspět ve volbách

Chceme se více zaměřit na BEZPEČNOST v problémových lokalitách města, personálně posílit městskou policii, dokončit rozšíření a modernizaci kamerového systému a pokračovat v preventivní činnosti ve školských a seniorských zařízeních. Chceme pokračovat v obnově všech druhů komunikací s důrazem na bezbariérovost, rozšířit kapacity parkování v centru i v rezidentních částech měst, vybudovat vlastní moderní MHD a propojit město páteřní sítí pro cyklisty. Zajistíme častější a efektivnější úklid města, odborně se postaráme o údržbu i rozvoj zeleně, rozšíříme možnosti předcházení vzniku odpadu, jeho třídění, zoptimalizujeme kontejnerová stání a zefektivníme svoz. Městské stavby budou nově respektovat MANUÁL MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY, jehož cílem je šetrné hospodaření s vodou v městském prostředí a podpora zdravé a prospívající zeleně. Sídlištní zeleň obnovíme v souladu s odbornou koncepcí ZÁKLADNÍ OSNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ. Navrhneme zásadní rekonstrukci Benešova náměstí a budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť, parků a veřejných prostranství. S pomocí odborníků na participaci, architekturu a urbanismus rozšíříme možnosti obyvatel města ovlivňovat podobu okolí svého domova. Finančně podpoříme výjezdy dětí do škol v přírodě a rozšíříme stipendijní program pro vysokoškoláky. I nadále chceme masivně podporovat sport a volnočasové aktivity mládeže včetně dostupné a kvalitní sportovní infrastruktury. Garantujeme provoz i rozvoj všech městských kulturních zařízení, širokou podporu činnosti významných kulturních a vzdělávacích organizací, které nezřizuje město. Chceme postavit nový dům pro seniory na Benešově náměstí. Zasadíme se o vznik vodíkové čerpací stanice. Vytvoříme koncepci cestovního ruchu.

 

Naše priorita číslo 1

Dlouhodobě garantujeme:

 • ROZPOČTOVOU ZODPOVĚDNOST MĚSTA, I NADÁLE BEZ DLUHŮ
 • ZACHOVÁNÍ MINIMÁLNÍ SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTI
 • SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBČANY MĚSTA ZDARMA
 • TRVALE NÍZKÉ NÁJEMNÉ V MĚSTSKÝCH BYTECH PRO SENIORY
 • MHD PRO SENIORY ZDARMA
 • NADSTANDARDNÍ PODPORU SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE
 • ŠIROKOU PODPORU KULTURY, SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ TRADIC
 • ODBORNOU PÉČI O MĚSTSKOU ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • MASIVNÍ INVESTICE DO MĚSTSKÉ INFRASTRUKTURY
 • BEZPLATNÝ ZÁBOR PRO PŘEDZAHRÁDKY RESTAURACÍ A KAVÁREN

Vaše jistota, naše odpovědnost – volte číslo 1

 

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Kandidátní listina – zde

 

VOLBA PRO! TEPLICE

Kandidátní listina – zde

 

Slovo lídra kandidátky – Ing. Jakub Mráček

Vážení a milí Tepličané,

vážíme si důvěry, kterou jste do nás dvakrát vložili. Ucházíme se o ni potřetí s vírou, že se nám Vaše hlasy podaří využít pro prosazení našeho programu. Ať už jde o finance, investice, městské služby anebo problémy spojené s bezdomovectvím, máme ve svých řadách odborníky, kteří svým profesním nebo občanským angažmá prokázali své schopnosti.

Osobně závazek spojený s lídrováním úspěšné kandidátky vnímám jako službu. To je mi blízké jak pracovně (15 let pracuji jako učitel a poslední roky jako zástupce ředitele Gymnázia Teplice), tak osobně. S manželkou jsme oba skauti a máme spolu čtyři děti, takže slovům jako je služba, povinnost a odpovědnost rozumíme. V pracovním i občanském působení jsem dokázal propojovat lidi, hledat společnou řeč a řešit konflikty. To je výbava, s níž jdu se vší pokorou i do vedení našeho města. Věřím, že nám k tomu dáte dostatečnou podporu. 

 

Proč chceme uspět ve volbách

Naši kandidáti i program mají v Teplicích stabilně silnou podporu – jsme hlasem asi čtvrtiny voličů, v roce 2014 jsme získali přes 20 % a o čtyři roky později více než 26 % hlasů. Chceme realizovat náš program pro moderní Teplice, kde se dobře žije. Chceme změnit přístup k investicím (vytvoříme bytovou politiku a zřídíme bytový fond), úklidu a údržbě zeleně a k sociálním službám. Vnímáme, že ve zmíněných oblastech je třeba hodně zapracovat.

Naše priorita číslo 1

Je to veřejný prostor: Ulice, parky a náměstí musí být čisté, bezpečné a přitažlivé. Není nutné investovat stamiliony do velkých staveb, spíš pečovat o údržbu a úklid prostor, ve kterých se můžeme cítit dobře a vracet se tam.

Volte nás – volte číslo 6

 

Zdraví Sport Prosperita

Kandidátní listina – zde

 

Slovo lídra kandidátky – MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Nemocnice Teplice

Zdraví Sport Prosperita – jsme parta místních teplických patriotů, kteří si myslí, že Teplice mají na víc a promarňují svůj potenciál. Kandidátku vede lékař ARO a ředitel místní nemocnice MUDr. Tomáš Hrubý, rodilý Tepličák. Další čelní kandidáti jsou napříč profesemi – ekonom, sportovní manažer, policista. Lidé, kteří jsou v komunální politice noví i lidé s minulými zkušenostmi z místního zastupitelstva.

Moje vize je čisté, bezpečné a prosperující město, kam se budou mladí a vzdělaní občané po studiích vracet, ne odcházet. K tomu je ale potřeba mnoha konkrétních praktických kroků, které musí fungovat všechny dohromady. Jako lékaři je mi nejbližší samozřejmě oblast zdravotnictví a s tím souvisí nejen medicínská péče, ale i dopravní dostupnost nemocnice a polikliniky – vyřešení parkování u nemocnice a polikliniky je jedna z konkrétních priorit pro řešení. Se zdravotnictvím souvisí i otázka realizace investic do sportovní infrastruktury – stavět nebo alespoň rekonstruo­vat sportoviště. Pandemie covid-19 uká­zala nutnost existence fyzické zdatnosti a odol­nosti organismu zejména u dospělých. Mimo zdravotnictví se chceme soustředit na bezpečnost a pre­venci. A když to nepůjde jinak, tak i formou represe. S tím souvisí i čistota města a důraz na detail. Na ulicích nemusí být tak čisto jako v nemocnici, ale malinko více se k tomu při­blížit všechny jistě potěší.

Nejpalčivější ale budou pro občany v nebližší době extrémně rostoucí náklady na život. Město v tomhle směru může pro občany udělat hodně  – vzít na sebe břemeno rostoucích cen energií, nepřenášet je na Tepličáky. V městských a městem řízených zařízeních udržet provoz a rozumné podmínky pro fungování i za cenu zvýšených dopadů na rozpočet. Konkrétně třeba udržet i v zimě teplo ve školních zařízeních – vážně si nemyslím, že vybavit děti dvěma svetry, nechat je sedět celý den v zimě, je dobrý nápad. Udržet v chodu sportovní a kulturní zařízení i přes enormní nárůst nákladů. Nechat Tepličáky jezdit trolejbusy zadarmo…, i když to bude zátěž pro městskou pokladnu, ta s více než miliardou korun na účtech, které jsou výhradně z našich daní, to bez problémů zvládne. Tohle může být konkrétní rychle proveditelná pomoc v době, kdy čelíme výraznému zdražování prakticky všeho.

 

Proč chceme uspět ve volbách

 • Udržíme cenovou dostupnost obědů ve školách a vstupného do plavecké haly a zimního stadionu.
 • Nebudeme zatěžovat peněženky rodičů při sportování dětí.
 • Teplice bez bezdomovců, uklizené město nejen před volbami a nejen v centru.
 • Trolejbusová doprava po Teplicích zdarma.
 • Zrealizujeme jednu novou rozvojovou investici, kterou skutečně dokončíme.
 • Předzahrádky i zábor pro podnikatele zdarma.
 • O město se budeme starat celé volební období a nejen před volbami.
 • Odpady zdarma.
 • Zajistíme kapacitu pro děti Tepličáků v předškolních zařízeních.
 • Zlepšíme dostupnost a kvalitu zdravotní péče.
 • Navýšíme kapacitu parkovacích míst v okolí nemocnice a polikliniky.
 • Dostupné bydlení pro samoživitele, seniory a mladé.

Naše priorita číslo 1

Jsme tým, který má recept na zdravé, bezpečné, čisté, moderní a vzdělané Teplice.

 

Volte nás – volte číslo 3