1. 9. 2022 byl schválen Akční plán Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ÚCHA) pro programové období 2021-2027, který obsahuje jednotlivé programové rámce se seznamy strategických projektů aglomerace.

 

Mezi strategické projekty ITI-ÚCHA (ITI – Integrované územní investice) se v rámci města Teplice dostaly tyto projekty:

 

  • Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice – II. etapa záměru, RTT Stavba 01 – úsek ul. Stanová – J. Koziny a RTT Stavba 03 – úsek propojka u Nových lázní (příspěvek v EU v maximální výši 29 639 500,00 Kč)
  • Rozvoj ekologické dopravy – nákup parciálních trolejbusů pro MHD Teplice (příspěvek EU v maximální výši 117 495 500,00 Kč)
  • Odbavovací a platební systém MHD Teplice (příspěvek EU v maximální výši 4 403 000,00 Kč)
  • Rekonstrukce informačního centra Teplice, Benešovo náměstí (příspěvek EU v maximální výši 40 276 825,00 Kč)
  • Revitalizace Regionální knihovny Teplice, přestavba podkroví pro nové aktivity (příspěvek EU v maximální výši 33 363 627,47 Kč)

„Je to úspěšná práce celého týmu zde na úřadě, poskytnutá dotace ve výši téměř 225 milionů Kč nám umožní tyto ušetřené finance investovat i do projektů, které by třeba musely být kvůli zvyšujícím se cenám energií odloženy“ sdělil primátor města Hynek Hanza.

(zdroj: teplice.cz)