ANO 2011

Kandidátní listina – zde

 

Česká strana sociálně demokratická

Kandidátní listina – zde

 

KDU-ČSL

Kandidátní listina – zde

 

Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidátní listina – zde

 

Slovo lídra kandidátky – Drahomír Faix

 

KSČM jde do voleb ve městě Louny pod heslem „Za město zdravější a bezpečnější“.

Naším finálním cílem je zlepšení postavení města v rámci posuzování „Indexu kvality žití“ – 184. místo v rámci ČR je nutno považovat za jednoznačně nedůstojné postavení města.

 

 

 

 

Proč chceme uspět ve volbách

Za nejvýznamnější problémy považujeme:

  • Situaci v parkování a garážování automobilů, a to především na sídlištích. Zdá se, že je nezbytné zahájit výstavbu parkovacích domů včetně stanovišť k nabíjení elektro automobilů. Zároveň kvalitní a cenově dostupná městská doprava je pro toto řešení potřebná a důležitá – finální cíl: Městská veřejná doprava pro všechny bezplatně. 
  • S blížícím se koncem skládkování komunálního odpadu je nutné hledání cest ke snížení cen již tak drahého odvozu odpadu ve městě.
  • Za samozřejmé pokládáme podporu sportu a kultury, především pro mládež. Podporu si zaslouží i začínající organizace, jak ve sportu, tak kultuře, a především je nutné dodržovat stanovená pravidla. Rozšiřování cyklostezek nejen ve městě je nutné i nadále podporovat a hledat jejich rozšiřování i lepší spolupráci s okolními obcemi.
  • Rovněž podpora aktivit pro seniory a zdravotně postižené si zaslouží trvalou pozornost.
  • Výraznou pozornost je třeba věnovat i životnímu prostředí. Péči o zeleň je potřeba řešit v celém městě komplexně. Zejména je potřeba k této problematice přistupovat profesionálně a s rozhodností tak, aby se akce velice rychle, a ne mnoho let jako tomu je u Lounské tůně, která má být podle plánu letos vyčištěna. Požadavek na vyčištění byl ale vysloven již před mnoha lety. Ochrana životního prostředí má sjednocovat, ne rozdělovat.
  • Za významnou ale pokládáme i podporu mladých rodin. Ve městě je nutné vytvořit podmínky pro vznik startovacích bytů.

Naše priorita číslo 1

Nutné zlepšení úrovně zdravotní péče. Ve městě je nedostatek ambulantních lékařů, nejen zubařů. Efektivněji je potřeba jednat nejen se samotnými lékařskými svazy a pojišťovnami. Je potřeba i napomáhat při vytváření podmínek pro získání nových lékařů, například hledáním nových prostorů pro ordinace, finanční podporu pro vybavování nových ordinací, ale i dalšího zázemí jako je bydlení a podobně. Je potřeba efektivněji jednat jak s praktickými lékaři, tak i okolními obcemi pro rozšíření pohotovostní služby.

Je ale nutné zlepšení i v dalších oblastech

Například školství, kde je potřeba účinně bojovat proti všem projevům šikany, vytvářet podmínky pro získávání kvalitních pedagogů včetně možnosti bydlení i pro další profese ve městě.

To vše je nutné řešit skutečně transparentním hospodařením města. Nesmí docházet k obcházení veřejných zakázek ani k plýtvání prostředky města.

Nutné je dořešit rest z minulosti – Daliborku: Nebyla dosažena dostatečná shoda s ostatními subjekty v zastupitelstvu na řešení stavu tohoto významného historického objektu města. Opakovaně byl v zastupitelstvu vysloven našimi zástupci požadavek, aby naše „městské historické rodinné stříbro“ bylo městu ku prospěchu. Následuje však, již se dá říci, mnohaleté nic. 

Volte nás – volte číslo 7

 

LOUNŠTÍ PATRIOTI

Kandidátní listina – zde

 

Louny Společně – Koalice Pirátů, nezávislých a Zelených

Kandidátní listina – zde

 

Občanská demokratická strana

Kandidátní listina – zde

 

PRO LEPŠÍ LOUNY

Kandidátní listina – zde

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Kandidátní listina – zde

 

Unie pro sport a zdraví

Kandidátní listina – zde