ANO 2011

Kandidátní listina – zde

 

Slovo lídra kandidátky – Ing. Jiří Anděl, CSc.

Zdravím vás, milí obyvatelé Děčína,

jmenuji se Jiří Anděl a do komunální politiky v Děčíně, kde žiji od roku 1985, jsem vstoupil ve volbách v roce 2014. Stal jsem se náměstkem primátorky/primátora pro finance a majetek města. V roce 2020 mě zastupitelstvo města zvolilo primátorem Děčína. Bylo to období plné dramatických událostí. Provedl jsem Děčín koronavirovou epidemií, čelili jsme bleskové povodni, která poškodila majetky občanů i infrastrukturu města. Pomohli jsme rodinám imigrantů z Ukrajiny, které našly zázemí právě v Děčíně. Zničující požár v Národním parku České Švýcarsko před několika týdny – i tam pomáhaly desítky dobrovolných hasičů z našich čtyř jednotek a my se starali o zázemí a servis evakuovaných osob i více než 1 200 hasičů z ČR i zahraničí.

Všechny tyto i mnohé další události se odrazily také v ekonomice města, přesto se podařilo udržet finanční zdraví a vytvořit i rezervy pro časy horší, které nás čekají v dalších měsících. Dokázali jsme, že těžkosti dokážeme zvládat, a jsem připraven pracovat pro občany našeho krásného města i nadále.

V minulém volebním období se podařilo připravit podmínky pro další rozvoj města – byl zásadně opraven nový most přes Labe, vyměněna a doplněna kanalizace na Teplické ulici a na Labském nábřeží, opraveny vodovody, plynovody i kabelové rozvody. Opravy se dočkala Střelnice, Pastýřská stěna, pavilóny ZOO, Růžová zahrada zámku včetně glorietu… Je toho celá řada, co se ve městě podařilo, i když mnohem více práce je před námi.

Moji osobu znáte. Víte, že vám umím naslouchat, umím jednat a vyjednávat, mám odborné i sociální dovednosti. Mám spoustu energie, smysl pro humor, ale také smysl pro odpovědnost. Proto chci pro vás i nadále pracovat ve funkci primátora města. Volte, prosím, kandidátku hnutí ANO 2011, vylosovali jsme si číslo 9. Máme dobrý tým, schopnosti i program. Přijďte ve dnech 23. a 24. září 2022 k volbám!

 

Proč chceme uspět ve volbách

Město Děčín si zaslouží další rozvoj, a my pro to umíme pracovat. Je tady nový přístav malých plavidel, modernizuje se železnice do Německa včetně tunelu, viaduktů a mostu, za zimním stadionem vyrostlo krásné nové multisportoviště. Započala výstavba alzheimer centra. V aquaparku je nová dvojskluzavka a probíhá dlouhodobá modernizace za provozu, zimní stadion má novou střechu, rolbu, osvětlení i energeticky úspornou strojovnu. Zateplujeme školy, vyměňujeme za úsporné lampy veřejného osvětlení, opravujeme ulice a chodníky, řešíme parkování. Co mě zvlášť těší, prosadili jsme a obhájili záměr Ústeckého kraje a Krajské zdravotní dostavět a modernizovat děčínskou nemocnici! I nadále usilujeme o pozemky i historickou budovu na východním nádraží pro výrobu, služby i vysokou školu. Prosazujeme výstavbu plavebního stupně Děčín pro lepší podmínky plavby i pro ekologickou výrobu elektřiny, chceme dálniční přivaděč. Modernizujeme techniku a vybavení hasičů i městské policie, rozvíjíme Středisko městských služeb, které dává práci lidem obtížně zaměstnatelným a které se mění na důležitou komunální firmu. Staráme se o funkčnost děčínského dopravního podniku. Rozvíjíme školskou soustavu, spolupráci mezi školami všech stupňů i se zaměstnavateli ve městě, vytváříme podmínky k podnikání, pro rozvoj cestovního ruchu.

S ohledem na předpokládanou energetickou krizi máme připravenu řadu opatření, jak se s problémy vyrovnat, jak udržet provoz a život města plně funkční. Dokážeme i pomoci občanům, pokud to nebude umět stát.

 

Naše priorita číslo 1

 • Udržet v kondici městské finance, investovat i nadále pro rozvoj města, pro úspory energie
 • Podporovat zaměstnanost ve městě, podmínky pro podnikání i turistický ruch
 • Nepolevit v úsilí o vytvoření rozvojové zóny Východní nádraží
 • Řešit parkování v centru města i na sídlištích, a to i výstavbou parkovacích domů
 • Vytvořit podmínky pro lékaře a sestry, pro rozvoj zdravotních a sociálních služeb ve městě
 • Nadále usilovat o dostavbu a rozvoj děčínské nemocnice
 • Podporovat plnohodnotné napojení Děčína na evropskou dálniční síť
 • Prosazovat výstavbu plavebního stupně Děčín
 • Vyřešit nedostatek míst v zařízeních pro seniory další výstavbou
 • Docílit schválení územního plánu, vytvořit podmínky pro bytovou výstavbu

Volte kandidáty HNUTÍ ANO 2011, volíte rozvoj a odbornost – číslo 9!

 

 

Česká pirátská strana

Kandidátní listina – zde

 

Česká strana sociálně demokratická

Kandidátní listina – zde

 

Slovo lídra kandidátky – Bc. Jaroslav Horák, předseda MO ČSSD Děčín

V Děčíně bydlím od narození a za těch 44 let považuji naše město za krásné místo k životu. Při své práci vedoucího Střediska městských služeb Děčín jsem si uvědomil, jak je Váš hlas důležitý. Nemluvím o hlasu volebním, ale o hlasu, který zaznívá ze vzájemné komunikace a osobních setkání.

Naslouchat lidem a snažit se řešit jejich problémy je totiž podle mě na komunální úrovni to nejdůležitější. Vážení spoluobčané, přicházíme s volebním programem – řadou konkrétních návrhů pro zlepšení kvality života občanů Děčína, které chceme důsledně dodržovat!

Neslibujeme, co nemůžeme splnit. S Vámi tvoříme Děčín. Volbou celé kandidátky ČSSD podpoříte všech 27 kandidátů. Děkujeme.

 

Proč chceme uspět ve volbách

 • Chtěli bychom díky voličům hájit zájmy občanů na komunální úrovni.
 • Musíme urychleně řešit problematiku odpadového hospodářství města Děčína, v rámci připravované změny legislativy MŽP.
 • Zvýšíme dotace a podporu města na kulturní, sportovní a společenské akce.
 • Sportovním spolkům navýšíme finanční příspěvek pro přímou podporu sportu a stabilizaci provozních nákladů.
 • Budeme podporovat zřizování osadních výborů a jiných občanských sdružení i v okrajových částech města.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci areálu letního kina Bažantnice.
 • Musíme podporovat zlepšení dostupnosti zdravotní péče občanů, např. vznik nových stomatologických ordinací přímou finanční podporou lékařů v prostorách města.
 • Budeme více spolupracovat se všemi organizacemi zřízenými městem a s odborovou organizací města.
 • Sjednotíme mobiliář města – lavičky, zastávky MHD, osvětlení atd.
 • Zachováme bezplatnou MHD pro občany nad 70 let a pro držitele zlaté medaile Dr. Janského.
 • V oblasti investic zrealizujeme stavební úpravy levobřežního nábřeží Labe (tzv. náplavky) na klidovou a odpočinkovou zónu v úseku mezi bývalou restaurací U přístavu a Tyršovým mostem.
 • Chceme se věnovat aktivní podpoře výstavby jezu v Děčíně s cílem splavnění Labe.
 • Zvýšíme odměny za pomoc dobrovolných hasičů při mimořádných událostech.
 • Budeme podporovat zájmové činnosti zahrádkářů a rozšíříme zahradní kolonie.

 

Naše priorita číslo 1

Prioritou by měla být rozpočtová odpovědnost.

Běžný provoz a rozvoj města chceme spojit s vyrovnaným finančním hospodařením a splacením úvěru.

Pro stabilizaci nákladů zajistíme energetické úspory budov. Jednou z největších priorit je třídění a tím zároveň snížení produkce komunálního odpadu. Dále také výstavba kryté haly pro sálové sporty.

 

Volte nás – volte číslo 6

 

 

Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidátní listina – zde

 

Náš Děčín

Kandidátní listina – zde

 

Občanská demokratická strana

Kandidátní listina – zde

 

Severočeši Děčín

Kandidátní listina – zde

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Kandidátní listina – zde

 

Trikolora a Svobodní

Kandidátní listina – zde

 

Volba pro Děčín

Kandidátní listina – zde

 

Živý Děčín – STAN

Kandidátní listina – zde