Týden pěstounské péče proběhne od 19. do 23. září na několika různých místech Žatce. Organizátory akce, která chce ukázat, co pěstounství obnáší, a v ideálním případě i získat další potenciální pěstouny, jsou Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) žatecké radnice a spolky Náhradní rodiny Ústeckého kraje a Sociální centrum pro rodinu Žatec.

Aktuálně na Žatecku působí celkem 61 pěstounů, kteří se starají o 98 dětí. „Počet dětí, které potřebují zajistit náhradní rodinnou péči, neustále rapidně stoupá,“ uvedla Denisa Nechvátalová z Odboru sociálních věcí Městského úřadu Žatec.

„Řada lidí má o pěstounství nejasné představy. Tohle je osvěta o tom, co pěstounská péče znamená. Zároveň nabídneme nahlédnutí do rodin, kde už funguje. Někteří si třeba řeknou: Také bych chtěl takhle pomoct,“ řekla Ivana Benešová ze žateckého Sociálního centra pro rodinu.

Oficiálně má získávání pěstounů na starost OSPOD. „Potenciálním zájemcům vysvětlíme institut pěstounské péče, co péče znamená, jaká jsou práva a povinnosti, vysvětlíme jim postup celého procesu. Následně s nimi vyplníme žádost o zařazení do evidence žadatelů, provedeme společně další nutné kroky a následně údaje o zájemci postoupíme Krajskému úřadu v Ústí nad Labem, který posoudí, zda zájemce bude zařazen do evidence žadatelů,“ vysvětlila Denisa Nechvátalová.

Pro pěstouny je dobré vědět, že jsou důležití pro děti, o které se z různých důvodů nemůže starat jejich biologická rodina. A že na péči o svěřené děti nejsou nikdy sami.

(zdroj: mesto-zatec.cz)