Ředitelství vodních cest ČR v Roudnici nad Labem v lokalitě Bezděkov zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla. Turisté zde budou mít možnost vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě jako podpora rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje.

Molo délky 75 m bude vybaveno 8 šikmými výložníky a ve vzniklých kójích umožní vyvázání až 15 rekreačních plavidel. Čerpání pitné vody a elektřiny do plavidel během stání např. přes noc zajistí 4 odběrné sloupky. Molo bude s břehem spojeno dvěma ocelovými lávkami, které umožní bezbariérový přístup.

Stavba přechodně omezuje pohyb na přilehlé cyklostezce. Ta je v případě prací na břehu vedena objízdnou trasou, která ji odklání na městskou komunikaci v ul. Sladkovského. Přístaviště bude dokončeno do jara 2023, do kdy bude také obnoven provoz na původní cyklostezce. Stavební náklady ve výši 32,4 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

(zdroj: roudnicenl.cz)