V rámci projektu TESLE – Teachers’ Experience in Science and Language Education financovaného z programu Vzdělávání Fondů EHP 2014 – 2021 se v posledním srpnovém týdnu skupina šesti učitelek Gymnázia Teplice vypravila do Norska. Spolupracují se školou Numedal videregående skole na jednoročním projektu, který je zaměřen na výměnu zkušeností mezi českými a norskými učiteli. Cílem je s využitím informačních technologií vytvořit sérii výukových modulů podporujících studenty, aby se stali aktivními občany, rozvíjeli komunikační dovednosti a uměli diskutovat.

Během realizace projektu na střední škole v Nore si účastníci vyměňovali zkušenosti s výukou anglického jazyka, matematiky, chemie a biologie. Čeští hosté také navštívili výuku některých předmětů a norským studentům zábavnou formou představili Českou republiku, Gymnázium Teplice a český vzdělávací systém. Také si pro norské studenty připravili ochutnávku typických českých sladkostí, po které následovala diskuse. Další spolupráce na projektu bude pokračovat online.

Gymnázium Teplice