V letošním roce se uskuteční 65. ročník novodobé Dočesné, která se pravidelně koná od roku 1956. Historie oslav sklizně chmele, organizovaných městem, je však delší, písemné prameny dokládají téměř dvousetletou tradici.

Nejstarší dohledaný písemný doklad odkazuje na návštěvu rakouského císaře a českého krále Františka I. a jeho manželky Karoliny Augusty. Návštěva města Žatec se konala ve dnech 5. – 7. 8. 1833, císařský pár vjížděl do města Čeradickou bránou, u které byla postavena slavnostní brána, ve které byl uvítán státními úředníky, armádními veliteli, zástupci města a nadšenými obyvateli. Za místo ubytování císařského páru byl vybrán nejlepší dům ve městě č.p. 136, který zapůjčili majitelé statku Stekník – Franz a Róza Korbovi z Weidenheimu. Před okny císařova dočasného domova byla inscenována dočesná, včetně tzv. tance s chmelovým věncem (Hopfenkranzfest) v provedení místních dívek, jak připomíná soudobá grafika.

Tradice chmelového tance se stala součástí oficiálních městských oslav a u příležitostí dalších vzácných návštěv. Zopakována byla například při návštěvě města dalším panovníkem císařem Ferdinandem V. v roce 1835. V roce 1910 během návštěvy arcivévody Karla zachytil na dobových fotografiích tradici tance s chmelovým věncem Josef Wara. Skleněné negativy a sbírka jeho fotografií je uložena v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci.

V průběhu 1. světové války slavnosti zanikly a byly opět obnoveny v roce 1919, po 2. světové válce se konaly v roce 1946. Od roku 1957 získala Dočesná své pořadové číslo a pravidelně se koná na konci srpna a začátku září, dle průběhu sklizně chmele.

Olga Bukovičová za přispění PhDr. Milady Krausové a PhDr. Radmily Holodňákové z Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci.

(Úvodní foto: Dočesná na žateckém náměstí u příležitosti návštěvy císaře Františka I. a jeho manželky Karoliny ve dnech 5.-7. srpna 1833.)

(zdroj: mesto-zatec.cz)