Pro rok 2022 i 2023 má Ústecký kraj nejen rezervované předpokládané množství spotřeby plynu i elektrické energie, ale i fixovanou cenu obou komodit. Tímto se zařadil mezi několik málo krajů, které takovou jistotu mají, protože tak velké objemy na burze již nelze koupit.

Energetická krize se nevyhýbá ani krajům. Je proto potřeba důsledným a správným hospodařením tuto situaci řešit. „Dopady energetické krize se logicky promítají i do nákladů na pořizování elektrické energie a plynu na úrovni krajů a územních samospráv. V Ústeckém kraji řešíme nákup energií prostřednictvím burzy za ceny, které jsou fixované vždy na dva roky. To přináší určitou výhodu při nečekaném zvýšení cen, o to více se však musí plánovat dopředu s vyššími náklady při sestavování rozpočtu po uplynutí termínu fixace cen. Krajský úřad neřeší nákup energií pouze pro svou potřebu, ale nakupuje energie i pro své příspěvkové organizace a pro Krajskou zdravotní, a. s., největšího poskytovatele zdravotní péče v České republice,“ vysvětlil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Elektřinu a plyn kupuje Ústecký kraj prostřednictvím společnosti Fin-Servis na Československé komoditní burze Kladno. Cenu energií má kraj zafixovanou až do konce roku 2023.

(zdroj: kr-ustecky.cz)