V období od 1.4. do 30.6.2022 vytřídili občané Loun celkem 217 tun odpadu. Na základě množství vytříděného odpadu byla městu společností EKO-KOM, a.s. vyčíslena odměna v celkové výši 687 391 Kč! Zodpovědný přístup lounských občanů k třídění odpadu oceňuje také starosta města Mgr. Pavel Janda: „Jsem rád, že občané Loun třídí, čímž městu snižují výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím“.

Stále je možné si v budově Městského úřadu, Mírové nám. 35, kancelář č. 404 vyzvednout sadu tašek na třídění odpadu (papír, plast, sklo a kovy). Tašky jsou dostupné ve dvou velikostech (20 l a 40 l), umožňují uložení tříděného odpadu v domácnosti a následné odnesení do kontejneru. Jsou vyrobené z omyvatelného recyklovaného materiálu, lze je tak použít opakovaně. Tašky jsou distribuovány zdarma v počtu 1 sada na 1 domácnost do vyčerpání zásob.

Město Louny
Odbor správy majetku

(zdroj: mulouny.cz)