Projekt Housing First, česky „Bydlení především“, se nachází ve své závěrečné fázi. Zaměřen je na práci s lidmi ve velmi vážné bytové nouzi. Město jej realizuje již od roku 2020. Díky projektu se podařilo „zabydlet“ 13 domácností, z nichž jich 11 stále bezproblémově bydlí v průměru dva roky.
     Pracovníci odboru sociálních věcí mosteckého magistrátu, kteří jsou realizátory projektu, v jeho rámci pracují především s lidmi zdržujícími se na ulici, noclehárně, azylovém domě či ubytovně. Protože město Most nemá k dispozici dostatečný bytový fond, který by lidem v bytové nouzi mohlo nabídnout, spolupracuje na projektu se soukromými vlastníky bytů.

Ing. Markéta Stará, náměstkyně primátora města Mostu (na úvodním fotu)