Letošní ročník krajského kola soutěže Vesnice roku zná své vítěze. Vesnicí roku 2022 se v Ústeckém kraji stala obec Lukavec (okres Litoměřice), kde proběhlo také slavnostní předání ocenění a stuh, které jsou pro soutěž charakteristické. Ocenění převzali zástupci obcí z rukou hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera.

     Soutěž Vesnice roku je pro obce ideální příležitostí, jak se představit lidem zvenčí, pochlubit se novinkami, zapojit fantazii v přípravě zajímavé prezentace, stmelit kolektiv místních, a především zabojovat o prestižní titul. Vesnice roku není soutěží krásy jednotlivých obcí – směrodatné je, jak se obec stará o společenský život, svoje vlastní aktivity, historii nebo o životní prostředí. Všechny tyto aspekty musí obec skloubit, aby se stala vítěznou a obci Lukavec se to v konkurenci dalších 13 obcí z Ústeckého kraje podařilo nejlépe a může se pyšnit titulem Vesnice Ústeckého kraje roku 2022. Obec si kromě hlavního ocenění – zlaté stuhy – odnesla také 1 milion korun do obecního rozpočtu a postup do celostátního finále soutěže.

     Kromě hlavní ceny – zlaté stuhy pro vítěznou obec v krajském kole – se ještě udělují stuhy: modrá (za společenský život), bílá (s ohledem na zapojení dětí a mládeže do chodu obce), oranžová (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) a zelená (za péči o zeleň a životní prostředí). Modrou stuhou byla v letošním roce oceněna obec Křešice (okres Litoměřice), oranžovou stuhou obec Slatina (okres Litoměřice) a zelenou stuhou obec Dolní Poustevna (okres Děčín). Bílá stuha se v letošním roce neudělovala z důvodu nízkého počtu soutěžících obcí. 

     Součástí soutěže Vesnice roku jsou i další ocenění, která dovolují vyzdvihnout i další zajímavé aktivity obcí. 

Více informací zde.

(Úvodní foto: Zástupci vítězné obce Lukavec při přebírání ocenění, zprava: starosta obce Tomáš Šenfeldr, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň.)

(zdroj: kr-ustecky.cz)