Litoměřice patří mezi města, která v předstihu a ve výrazné míře instalovala na střechách městských objektů fotovoltaické panely s cílem snížit energetickou náročnost provozu městských budov. K další významné instalaci fotovoltaiky dojde v následujících měsících. Město, respektive jeho akciová společnost 1. Geotermální Litoměřice, obdrželo rozhodnutí o získání dotace z Modernizačního fondu z programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+).

     „Míra podpory pro projekt je do 30 procent celkových uznatelných nákladů. Investice je odhadována na necelých 10 milionů korun, včetně DPH,“ informoval starosta Ladislav Chlupáč.

     Projekt se týká osmi objektů města – Centrální školní jídelny, Centra Srdíčko, Základní školy Na Valech, DDM Rozmarýn a několika mateřských škol – MŠ Sluníčko, MŠ Kamarád, MŠ Delfínek, MŠ Lipová. Nyní bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a následně proběhne postupná instalace.

(zdroj: litomerice.cz)