Na sedm desítek pedagogů a asistentů pedagoga se sjelo do Úštěku, kde se od 1. do 5. srpna 2022 konaly letní školy. Jedná se o již tradiční, velmi úspěšné a oblíbené vzdělávací akce, jejichž cílem je nabídnout pedagogům a asistentům pedagoga nejen vzdělávání, ale také připravit jim dostatečný prostor pro sdílení vlastních zkušeností a příkladů z praxe, které jsou pro ně cenným zdrojem nových poznatků a učení.

     Mezi témata, kterým se účastníci letos věnovali, patřila například práce s nadaným žákem, pozice a role asistenta pedagoga, práce se žákem a skupinou, podpora žáka se zdravotním postižením v tělesné výchově. Pozornost byla věnována i připravovaným legislativním změnám ve školství, seberozvoji a seznámení s možnostmi využití speciálních pomůcek při vzdělávání.

     Letní školy probíhají v rámci projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (IKAP B2), jehož realizaci zajišťuje odbor podpory podnikání, inovací a transformace ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

     Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

(zdroj: kr-ustecky.cz)