1. srpna se v rámci slavnostního programu u příležitosti 110. výročí narození lounského rodáka a Čestného občana Loun sešli před i po oficiálních vzpomínkových akcích zástupci společenských organizací, badatelů (včetně autora knihy Příběh hrdiny od Sokolova Jiřího Klůce), studentů a příslušníků čestné stráže z Muzea čs. opevnění 1936-1938 u místostarosty Vladimíra A. Honse na radnici, aby si v neformálních debatách pohovořili o lounské jubilující osobnosti, která je dnes nedílnou součástí Paměti města.

Otakar Jaroš (1.8.1912 Louny – 8.3.1943 Sokolovo)

     Po vzniku protektorátu uprchl již v září 1939 do Polska a stal se příslušníkem tzv. Československého legionu pod vedením podplukovníka Ludvíka Svobody. Později v hodnosti nadporučíka pěchoty a ve funkci velitele 1. pěší roty 1. čs. pěšího praporu v SSSR bránil se svou jednotkou nacisty obklíčenou ukrajinskou vesničku Sokolovo, kde 8. března 1943 v boji padl… Posmrtně byl povýšen do hodnosti kapitána. Čestné občanství města Loun bylo Otakaru Jarošovi uděleno in memoriam 17. června 1994.

(zdroj: mulouny.cz)