Krajská zdravotní, a.s., (KZ) otevřela nové pracoviště na Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o.z.  Pro vyšetření pacientů, především ze západní části Ústeckého kraje, byl spuštěn do klinického provozu přístroj PET pro pozitronovou emisní tomografii. Jeho pořízení bylo financováno z dotačního titulu „REACT-EU výzva č. 99 – rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty“. Stavební úpravy umožňující instalaci této zdravotnické techniky byly financovány z dotace Ústeckého kraje. Identické pracoviště má KZ již od roku 2016 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

     „Jsem moc rád, že jsme mohli dokončit projekt, který byl plánován od roku 2020. Komplexní onkologické centrum má dvě pracoviště, a sice v Ústí nad Labem a Chomutově. Ústecké PET centrum bylo poměrně přetížené a pořízením přístroje na chomutovské oddělení nukleární medicíny jsme pacientům z Chomutova, Mostu a přilehlých oblastí ušetřili cestování sedmdesát kilometrů,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

     „Princip metody PET umožňuje zachytit funkční metabolické změny, které předcházejí změnám strukturálním, a lze tedy mnohdy odhalit onemocnění či progresi choroby dříve než při použití standardních vyšetřovacích metod. Přístroj tedy umožňuje časnou detekci onkologických lézí u pacienta a následně efektivní nasazení účinné onkologické terapie v léčebném postupu,“ přiblížil výjimečnost přístroje MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

(Úvodní foto: Primář MUDr. Aleš Chodacki prezentuje nový přístroj pro pozitronovou emisní tomografii při slavnostním zahájení provozu PET centra na Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.)

(zdroj: kzcr.eu)