Od čtvrtka 28. července 2022 mohou po necelém roce motoristé, cyklisté, chodci a zejména obyvatelé Rtyně nad Bílinou opětovně využívat nově zrekonstruovaný silniční most spojující oba břehy řeky Bíliny. Pásku za Ústecký kraj slavnostně přestřihl krajský radní pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger společně s krajskou radní Jindrou Zalabákovou.

     Most se nachází v katastru obce Rtyně nad Bílinou v zástavbě s rodinnými domy a převádí silnici č. III/25817 přes řeku Bílinu. Účelem rekonstrukce mostu bylo zajištění jeho dobrého stavebně technického stavu v odpovídajícím šířkovém uspořádání, společně s veřejným chodníkem s průchozím prostorem šířky 1,5 metru. Na chodníku bylo doplněno veřejné osvětlení.

     „Silniční most je postaven jako spojitá ocelobetonová spřažená konstrukce o dvou polích, uložená na dvou opěrách a jednom pilíři. Součástí stavby byla i úprava koryta vodního toku pod mostem a přeložky inženýrských sítí,“ sdělil za zhotovitele stavby technické informace Martin Mužík, technický vedoucí oblasti STRABAG, a. s.

     Most byl zprovozněn pro veřejnost ihned po přestřižení pásky. Celková cena rekonstrukce mostu činila 49 milionů korun včetně DPH.

Původní podoba starého mostu přes řeku Bílinu
Nově zrekonstruovaný silniční most ve Rtyni nad Bílinou

(zdroj: kr-ustecky.cz)