Ústecký kraj plánuje na svém území vybudovat dvě kulturní a kreativní centra. Ta by měla vzniknout v Ústí nad Labem a Varnsdorfu. Ústecký kraj počítá s tím, že významným zdrojem pro financování obou center budou evropské dotace.

     Rekonstrukcí historické vily Na schodech v centru Ústí nad Labem, která patří Severočeské vědecké knihovně, bude vybudováno první centrum. V budově bude také vymezen prostor pro klubovny, studovny, přednáškový a výstavní sál. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 81 milionů korun.

     Přestavbou varnsdorfské pobočky Oblastního muzea v Děčíně vznikne nejen kulturní a kreativní centrum, ale také nová muzejní expozice věnovaná historii textilní výroby ve Šluknovském výběžku. Celkové předpokládané výdaje tohoto projektu činí 125,2 milionů korun. 

     Obě kulturní a kreativní centra budou moderní a bezbariérová. Samotný provoz center se bude realizovat ve spolupráci s dalšími subjekty sektorů veřejné správy, nevládního neziskového sektoru a podnikatelského sektoru na základě uzavřených smluv ve fázi přípravy, realizace a udržitelnosti projektu. 

(zdroj: kr-ustecky.cz)