Zastupitelstvo města Žatce vzalo na svém červnovém jednání na vědomí žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje na rekonstrukci a dostavbu oddělení následné péče Nemocnice Žatec. Město usilovalo z krajského fondu o částku 18 milionů Kč. Zastupitelstvo Ústeckého kraje v pondělí 27. června žádost schválilo. Město Žatec o finanční podporu požádalo Ústecký kraj jako zřizovatel Nemocnice Žatec, která je důležitým poskytovatelem zdravotnické péče v kraji. Spádová oblast nemocnice zahrnuje zhruba 84 tisíc obyvatel. Pomáhá i lidem mimo okres Louny, kde je nemocnice jediným poskytovatelem akutní lůžkové péče.

     Rekonstrukce a dostavba oddělení následné péče je nutná vzhledem k současnému technickému i stavebnímu stavu objektu, což je nejstarší objekt celého areálu žatecké nemocnice. Díky rekonstrukci a dostavbě oddělení dojde ke zlepšení komfortu pro pacienty i personál. Zároveň se díky vybudování nového křídla zvýší i kapacita celého oddělení přibližně o 25 lůžek. Investice je potřebná i z hlediska demografického vývoje, tedy očekávaného stárnutí populace v regionu i celém Česku. Rozšíření oddělení následné péče je jedním ze dvou významných investičních projektů, které Nemocnice Žatec i město jako její zřizovatel plánují v nejbližších letech. Druhým důležitým projektem je vybudování urgentního příjmu, který vznikne jako přístavba u současného oddělení chirurgie. Na obě investice chce město také žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

(zdroj: mesto-zatec.cz)