Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) spolu s Ústeckým krajem vyhlásilo každoroční soutěž o nejvíce inovativní firmy regionu. Odborná porota bude hodnotit nejlepší inovace výrobků, služeb, technologií či procesů ve dvou kategoriích. Vítěz každé kategorie získá finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun a další benefity. Tento rok jsou vyhlášené kategorie malé plus střední podniky a velké firmy. Podmínky a pravidla soutěže jsou jednoduché a stejné jako v minulých letech. Přihlásit se může jakákoliv firma bez ohledu na právní formu či obor podnikání se sídlem či provozovnou v Ústeckém kraji. U malých a středních podniků je podmínkou délka trvání podnikání delší či rovna 3 let v době podání přihlášky; u velkých firem delší 3 let.

     Odborná porota hodnotí inovace výrobku, služeb, procesů či technologie, která nesmí být starší 3 let. Výrobky, služby, procesy či technologie musí být zcela nové, nebo výrazně zdokonalené; jednoduše modifikované produkty bez nové přidané hodnoty pro zákazníka soutěžit nemohou.  „Rád bych podotkl, že se do soutěže mohou přihlásit firmy i opakovaně, pokaždé však s jinou inovací,“ upřesnil pravidla soutěže ředitel ICUK Martin Mata.

     Přihlášky je možné podávat do 11. listopadu 2022 elektronicky přes webovou stránku www.icuk.cz, kde je umístěn odkaz na soutěž Inovační firma Ústeckého kraje (ZDE). Odborná porota bude tvořena zástupci agentury CzechInvest, ICUK, partnera soutěže a experta programu PLATINN. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 8. prosince 2022. Soutěž je podpořena z projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.

(zdroj: kr-ustecky.cz)