Tradiční vzpomínka na popravu pěti účastníků protikomunistického odboje ze skupiny Praha – Žatec proběhla v pátek 15. července ve vestibulu žatecké radnice. Vzpomínková akce se koná každý rok při příležitosti výročí popravy Karla Sabely, Miloslava Jebavého, Viléma Sok-Siegera, Josefa Gonice a Bohuslava Hubálka, ke které došlo 18. července 1949. Všichni byli odsouzeni za přípravu vojenského převratu, který patřil k nejrozsáhlejším pokusům o násilnou změnu režimu v té době.

     Do akce se zapojily stovky lidí, a to vojáků v několika posádkách i civilistů. Na začátku června 1949 pak proběhlo soudní líčení s hlavními představiteli odbojové skupiny Praha – Žatec, nebo také „akce Norbert“, jak ji nazvala Státní bezpečnost. „Rozsudek byl nezvykle krutý i s přihlédnutím k tehdy panujícím poměrům: 5 trestů smrti, 8 trestů doživotí a 2 tresty těžkého žaláře v trvání 25 let,“ popsal drastický verdikt soudu historik Petr Mallota v publikaci Žatec ve třetím odboji.

     Vzpomínková akce se konala nejen na radnici, ale také u domu na Nákladní ulici, kde žil jeden z hlavních představitelů skupiny Praha – Žatec kapitán Karel Sabela. Po únoru 1948 se v komunistickém Československu připravovalo několik pokusů o státní převrat. Pokus odbojové skupiny Praha – Žatec byl ale největší.

(zdroj: mesto-zatec.cz)