Týden v přírodě plný zážitků a zábavy si v těchto dnech užívají v Horní Vysoké na Litoměřicku děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tábor v turistické a chatové osadě Zdravotník nedaleko Úštěku pro děti připravili pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) spadající pod Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích. Veškeré náklady hradilo město.

     „Litoměřice jako jedno z mála měst v České republice pořádá tento typ letního táboru pro děti z rodin, které spolupracují s naším odborem a jejichž rodiče z různých důvodů nemohou svým ratolestem letní radovánky dopřát,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč, který nezapřel bývalého pedagoga a prázdninový pobyt dětem včera odpoledne zpříjemnil hrou na kytaru. Následovalo Sváťovo dividlo.

     „Letního pobytu v Horní Vysoké se účastní celkem 20 dětí od 6 do 12 let,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková. Tým složený z pracovnic OSPOD a správního odboru pro ně připravil bohatý program na téma Harry Potter. Děti si tak vyrobily například kouzelnické hůlky, trička, vlajky nebo si užily hru spojenou s hledáním pokladu.

     Během tohoto týdne je čeká ještě mimo jiné výlet na farmu v Jelči nebo koupání v úštěckém Jezeře Chmelař. Nechybí táboráky, výlety do okolí, například návštěva Adélčina dvorečku. „Budeme tu mít také ukázky sebeobrany Krav Maga, prohlídku hasičského auta nebo besedu s z oblasti ochrany přírody a ekologie,“ doplnila sociální pracovnice Iveta Kopecká.

(zdroj: litomerice.cz)