Den upálení mistra Jana Husa je státní svátek České republiky. Každoročně dne 6. července připomíná upálení kazatele a reformátora Mistra Jana Husa, ke kterému došlo v roce 1415 na kostnickém koncilu.

(Úvodní foto – Iluminace upálení Jana Husa v Jenském kodexu. Zdroj foto – Wikipedie.)

(red.)