Na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje bylo schváleno založení nové příspěvkové organizace s názvem Energetické centrum Ústeckého kraje (ECÚK). Důvodem pro tento krok je především nutnost koordinovaného přístupu v oblasti energetické efektivity.

     Kraj má poměrně rozsáhlé energetické hospodářství, spravuje více než 1 000 objektů. Jen spotřeba elektřiny a zemního plynu dosahuje ročně 111 GWh, přičemž v následujícím období přinese „Green Deal“ (Green Deal = Zelená dohoda pro Evropu obsahující ambiciózní cíle dotýkající se všech oblastí evropského hospodářství) a změny mezinárodní politické situace řadu turbulencí v oblasti cen energií a jejich dostupnosti.

     Hlavním úkolem ECÚK bude zajišťování služeb energetického managementu pro potřeby Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací. Centrum bude od roku 2023 poskytovat poradenství a konzultační služby v oblasti úspor energií také pro obce a veřejnost v rámci strategického projektu Ústeckého kraje připraveného do Operačního programu Spravedlivá transformace.

     „Zcela novým konceptem je působení sítě veřejných energetiků. Tuto službu chce Ústecký kraj prostřednictvím energetického centra poskytovat ve všech sedmi okresech kraje. Nabízet bude například pomoc při zpracování energetických koncepcí měst a obcí, pomoc s přípravou projektů na efektivní čerpání finančních prostředků nejen z Fondu pro spravedlivou transformaci. Jeho výraznou roli shledávám i v odborné podpoře pro rozvoj komunitní energetiky,“ uvedla radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková, do jejíž gesce spadá téma transformace regionu.

(zdroj: kr-ustecky.cz)